WORMERVEER - De deels ingestorte parkeergarage aan Plein 13 in Wormerveer en de aangrenzende Dekamarkt blijven voorlopig nog dicht. Er is aanvullend onderzoek nodig naar de veiligheid van de constructie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de eigenaar van het complex.

De afgelopen weken zijn in de parkeergarage herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn de constructieve verbindingen verstevigd. Maar er zijn nog een aantal vragen naar de stevigheid van de stalen liggers zelf. Die vragen moeten nu eerst beantwoord voor kan worden bepaald of extra maatregelen nodig zijn voor het complex kan worden vrijgegeven. Het onderzoek hiernaar zal zeker enkele weken in beslag nemen.

Goede samenwerking
De eigenaar van het complex en de gemeente werken goed samen. Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden en het laten doen van het onderzoek is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De gemeente controleert de resultaten en bepaalt uiteindelijk of parkeergarage en supermarkt kunnen worden vrij gegeven. De veiligheid gaat daarbij boven alles.

Contact met autobezitters
Omdat de staalconstructie van de parkeergarage boven de supermarkt zit, mag de die ook nog niet open. Wel mag een beperkt aantal medewerkers naar binnen om (bederfelijke) inventaris veilig te stellen. In de parkeergarage bevinden zich enkele auto’s. Onderzocht wordt of die wel nog tijdens het onderzoek kunnen worden weggehaald. De eigenaar van het complex neemt rechtstreeks contact op met de autobezitters over het vervolg.