ZAANSTAD - In samenwerking met Stichting De Zaanse Regenboog, Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland en Stichting Paarse Vrijdag Krant heeft de gemeente Zaanstad in het najaar van 2021 een onderzoek uitgevoerd naar acceptatie en discriminatie van lhbtiq+ personen in Zaanstad. Opvallend is dat vanuit het perspectief van de inwoners een vrij rooskleurig beeld geschetst wordt. Met de acceptatie van lhbtiq+ zit het, als de samenleving enkel uit de onderzochte inwoners en hun netwerk zou bestaan, wel goed. Het beeld van de doelgroep zelf is aanzienlijk minder rooskleurig. Ruim de helft van de onderzochte Zaanse lhbtiq+ personen had het afgelopen jaar te maken discriminatie, de helft daadwerkelijk met een vorm van verbaal of fysiek geweld. Non-binaire personen en jongere lhbtiq+ personen zijn extra kwetsbaar, zo blijkt uit dit onderzoek.


Wethouder Rita Noordzij (Diversiteit) is blij dat het rapport er ligt, maar vindt de uitkomst pijnlijk. "Dat zoveel mensen op werk, op school, op straat of zelfs thuis niet zichzelf durven of kunnen zijn raakt me. We hebben hier duidelijk nog flinke stappen te zetten, en dit onderzoek helpt daarbij. De aanbevelingen neem ik ter harte, en ik zie een taak én een opdracht aan ons allen om ervoor te zorgen dat iedereen in onze gemeente zich veilig voelt én openlijk zichzelf kan zijn".

Aanbevelingen: bewustwording, scholing en inzet op veiligheid

"Triest dat er zoveel mensen niet kunnen zijn wie ze zijn. Het blijft schrikken als je zoveel nare ervaringen achter elkaar ziet. Wij weten dat wel, maar het gaat erom dat politiek Zaanstad dit ook gaat beseffen en actie onderneemt. Iedereen die beroepshalve betrokken is bij lhbtiq+ personen moet meer ondersteuning krijgen om op een respectvolle manier met onze doelgroep om te gaan", stelt Frankie Vos van De Zaanse Regenboog. Erik Schaap, Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland, vindt het onverteerbaar en zorgelijk dat er nog altijd mensen zijn, die niet volledig zichzelf kunnen of durven zijn door onbegrip en intolerantie van anderen. "Hopelijk blijkt uit volgende enquêtes dat deze situatie snel verandert. In de tussentijd: blijf er niet alleen mee rondlopen, maar meld het bij de politie, een vertrouwenspersoon of een anti-discriminatievoorziening wanneer je als lhbtiq+ persoon wordt gediscrimineerd", zegt hij. Bas Hageman van de Zaanse GSA's en Stichting Paarse Vrijdag Krant: "Iedereen wil dat diens kind zich geaccepteerd voelt zoals die is, zich vrij kan ontwikkelen en een plekje in de wereld kan vinden voor zichzelf. Nu blijkt dat nog altijd 45% van de ondervraagde lhbtiq+ personen zich buiten de deur anders voordoet dan die is. Leerlingen van het Zaanse GSA Netwerk delen ervaringen en organiseren Paarse Vrijdag om de zichtbaarheid en acceptatie op scholen te vergroten. Dat moet op meer scholen gebeuren".

Aanknopingspunten voor beleid én acties

Met dit onderzoek is een belangrijke wens uit de Zaanse Regenboognota van De Zaanse Regenboog uitgevoerd. Centraal hierin stond de vraag: breng de situatie van lhbtiq+ personenin beeld zodat we weten hoe hun situatie in Zaanstad is om zo te kunnen bepalen waar we op in moeten zetten om hun situatie te verbeteren. Het rapport en de aanbevelingen bieden diverse aanknopingspunten om concreet mee aan de slag te gaan. De gemeente gaat samen met het Regenboog netwerk in gesprek met de partners, over het vergroten van veiligheid voor en het verbeteren van kennis over lhbtiq+ personen.