ZAANDAM - Het bedrijf Royaan B.V., gevestigd aan Ambacht 1 te Oostzaan, zal binnenkort de werkzaamheden op die plek beëindigen. Als gevolg dienen zij alle koelinstallaties te verwijderen. Zo moeten de huidige koelinstallaties vrijgemaakt worden van ammoniak en andere koelmiddelen. Dit zal plaatsvinden door middel van thermische verwerking, oftewel affakkelen.

Omgevingsdienst IJmond, bevoegd gezag namens gemeente Oostzaan, heeft de werkzaamheden met betrekking tot het affakkelen toegestaan. De voorbereidingen vonden plaats van 29 oktober 2018 tot 2 november 2018 en het daadwerkelijk affakkelen zal plaatsvinden van 5 november 2018 en duurt tot 9 november 2018. Als u nog vragen heeft hierover neem dan contact op met de Omgevingsdienst IJmond. De contactgegevens vindt u p hun website: http://www.odijmond.nl.