ZAANDAM - De gemeenten en acht woningcorporaties uit Zaanstreek-Waterland verlengen de 65+ verhuisvoordeelregeling met een half jaar tot 1 januari 2024. Ouderen die een grotere (gezins)woning huren van een corporatie kunnen naar een gelijkvloerse woning verhuizen met behoud van de ‘oude’ huur. Daarnaast ontvangen zij een verhuisvergoeding van € 1.000 en indien gewenst kunnen zij begeleiding krijgen van een doorstroommakelaar van de corporaties. Met deze maatregel willen de gemeenten en corporaties meer doorstroming op de woningmarkt realiseren.

De verhuisregeling is een proef die startte in 2021 en onlangs afliep. Door de verlenging loopt de pilot door tot en met het einde van dit jaar. Het komende half jaar evalueren gemeenten en corporaties de resultaten van de proef over de afgelopen twee jaar en nemen zij een besluit of dit een vaste regeling wordt.

Hoge drempel om te verhuizen
Veel ouderen blijven noodgedwongen in een grote (gezins)woning wonen omdat verhuizen naar een beter passende woning vaak een hogere huur betekent. Niet iedereen kan dat opbrengen. Ook zien ouderen op tegen een verhuizing omdat er veel bij komt kijken. De 65+ verhuisvoordeelregeling verlaagt de drempel om tóch deze stap te nemen. De regeling maakt het ook mogelijk om makkelijk te verhuizen van de ene naar de andere woningcorporatie en van de ene naar de andere gemeente.

Doorstroming woningmarkt
Namens de deelnemende gemeenten zegt wethouder Wonen Harrie van der Laan (Zaanstad): “We zien dat de regeling zijn vruchten afwerpt. Ouderen stromen door naar een gelijkvloerse woning en de corporaties kunnen de grotere huizen die vrijkomen verhuren aan gezinnen. Deze doorstroming is broodnodig in de krappe woningmarkt in Zaanstreek-Waterland. Daarnaast is een fijne en passende woning belangrijk om prettig oud te kunnen worden. Ouderen die gebruik maakten van de regeling zijn erg tevreden. Naast het gelijkvloers wonen geven zij onder andere aan dat zij door de verhuizing nu dichter bij voorzieningen of dichter bij familie wonen. Allemaal factoren die eraan bijdragen dat ouderen op een prettige manier oud kunnen worden en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.”

Voor wie?
De 65+ verhuisvoordeelregelingregeling geldt voor huishoudens die bestaan uit maximaal twee volwassen personen (alleen of met partner, geen inwonende kinderen), en minimaal een lid van het huishouden is 65 jaar of ouder. Zij huren nu een corporatiewoning in de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. De volgende corporaties zijn betrokken: Intermaris, Wooncompagnie, Rochdale, Eigen Haard, WormerWonen, Woonzorg Nederland, ZVH en Parteon. Het huishoudinkomen dient lager te zijn dan de inkomensgrens die het Rijk vaststelt voor de toewijzing van sociale huurwoningen

Huurders denken mee
De verhuisregeling is gemaakt in samenspraak met de huurdersorganisaties in de Zaanstreek- Waterland. Het Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ) spant zich al jaren in voor de doorstroming van oudere huurders en denkt actief mee over het vergroten van de bekendheid van de 65+ verhuisregeling.