ZAANSTAD - De gemeente gaat de verkeersveiligheid rondom basisscholen verder verbeteren. Om te weten te komen wat er nodig is om de omgeving rond scholen verkeersveiliger te maken heeft de gemeente onderzoek laten doen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt om een plan van aanpak te maken om 39 schoolomgevingen veiliger te maken. Deze zomer starten de werkzaamheden. Wethouder Gerard Slegers: 'Alle kinderen moeten veilig naar school kunnen. Daarnaast wil Zaanstad een gezonde stad zijn en het voor ouders en kinderen aantrekkelijk maken om lopend of fietsen naar school te komen. Het helpt daarbij als de omgeving van de school veiliger is.'

Rondom basisscholen zorgt het halen en brengen van kinderen door ouders voor drukke momenten. Regelmatig ontstaan hierdoor onveilige situaties. Met een goede inrichting van de omgeving wordt de verkeersveiligheid rondom de scholen verbeterd, al komen de onveilige situaties vaak door gedrag van verkeersdeelnemers.

Aanpassingen aan schoolomgevingen

Rondom 39 scholen worden extra maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In de meeste gevallen worden de schoolomgevingen herkenbaarder gemaakt en wordt foutparkeren door ouders van schoolgaande kinderen tegengegaan. Denk aan het plaatsen van extra verkeersborden, het aanleggen van nieuwe overstekenplekken en het plaatsen van drempels. In nauwe samenwerking met de betreffenden scholen worden de komende vier jaar de werkzaamheden uitgevoerd.

Verandering gedrag

Om het gedrag van verkeersdeelnemers te veranderen rondom de scholen zet de gemeente, samen met scholen en de Vervoerregio Amsterdam, al enige jaren actief in op voorlichting. Daarnaast zijn er door het hele jaar verspreid campagnes rondom verkeersveiligheid en acties die erop gericht zijn om ouders te stimuleren om hun kind met de fiets of lopend naar school te brengen. De combinatie van fysieke aanpassingen van de omgeving van de scholen en de acties gericht op het veranderen van het gedrag moeten samen leiden tot een verdere verbetering van de verkeersveiligheid op alle Zaanse basisscholen.

Planning

In de tweede helft van 2023 pakt de gemeente de scholen aan rondom de Weer in Zaandam en in Assendelft. Hier hebben de maatregelen de hoogste impact en prioriteit. In de andere jaren komen de andere delen van de gemeente aan de beurt. Eind 2026 moeten de werkzaamheden afgerond zijn.

In de bijlage een overzicht van de 39 scholen waar de gemeente aan de slag gaat.