ZAANDAM - Het college heeft de regeling uitgewerkt waarmee eenmalig € 150.000 beschikbaar wordt gesteld aan kleinere culturele instellingen en amateurverenigingen die schade ondervinden van de coronamaatregelen. Er geldt een maximum van € 4.000 per organisatie. “Deze instellingen en verenigingen zijn een belangrijke verbindende factor in de Zaanse gemeenschap. Vrijwilligers, amateurbeoefenaars, professionals en inwoners met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar in dit lokale netwerk. Ook is het een kweekvijver voor jong talent. Het college wil voorkomen dat dit waardevolle netwerk verdwijnt door de coronacrisis”, zegt wethouder Cultuur Annette Baerveldt.

Goede voorzieningen en een levendig cultureel klimaat, ook na de crisis
“Kunst en cultuur hebben juist in deze moeilijke tijd een bijzondere functie. Beide zorgen voor welkome afleiding en mensen vinden er troost”, zegt wethouder Baerveldt. De gemeente heeft eerder, in cofinanciering met het Rijk en de Provincie Noord-Holland, steun toegezegd aan het Zaantheater, het Zaans Museum, filmtheater De Fabriek, de Zaansche Molen, Fluxus en de Groote Weiver. Het college wil dat Zaanstad voor haar inwoners en bezoekers een aantrekkelijke stad blijft met goede voorzieningen en een levendig cultureel klimaat, ook na de crisis. Daarnaast genereert de cultuursector veel werkgelegenheid. Denk aan werk voor de makers, toeleveringsbedrijven, de creatieve sector, horeca en het toerisme

Start aanvraag 1 november en ‘op is op’
In september stemde de gemeenteraad stemde in met het budget voor de nieuwe regeling voor de ‘kleintjes’. Hieronder vallen lokale culturele organisaties zoals culturele instellingen, amateurkunstverenigingen, organisatoren van culturele activiteiten en cultureel ondernemers. Zaanstad heeft de regeling nu verder uitgewerkt en vanaf 1 november kunnen aanvragers zich melden. Per organisatie geldt een maximum van € 4.000. Voorwaarde is aantoonbare schade in 2020 ontstaan door de coronamaatregelen. Daarbij geldt ‘op is op’. Het budget van € 150.000 kwam vrij toen bekend werd dat de Zomer van Monet 2021 niet door kan gaan.