ZAANSTAD - Samen bereik je meer. Met die gedachte sloten vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan, minister Hugo de Jonge namens het Rijk en de provincie Noord-Holland 1 november de Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen. Hiermee investeren zij samen 40 miljoen euro om de leefbaarheid te verbeteren in de regio ZaanIJ (Amsterdam-Noord, Zaandam-Oost en Oostzaan). “Met het opknappen en verbeteren van de leefomgeving in de wijken die echt extra aandacht verdienen, bevorder je het sociale welzijn van bewoners”, zegt Yassmine el Ksaihi, bestuurder van stadsdeel Amsterdam-Noord.

Het leven in de regio ZaanIJ fijner maken voor iedere bewoner. Dat is waar het bij de Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen om draait. Minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening): ‘’Het gaat pas goed met Nederland als het in alle regio’s goed gaat. We moeten samen bouwen aan gemeenschapszin, bestaanszekerheid en leefbaarheid. Daarom sluiten we Regio Deals om de kwaliteit van wonen, werken en leven van inwoners en ondernemers te versterken.’’

Regionale opgaven

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt of om wijken te vergroenen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. In het geval van de Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen is dit 20 miljoen euro.

Bij het selecteren van voorstellen voor Regio Deals wordt gekeken naar de grootte en complexiteit van de regionale opgave, de voorgestelde aanpak, welke partijen er vanuit de regio meefinancieren en hoe de mensen uit de regio’s en regionale partijen worden betrokken.

El Ksaihi: “Onze regio biedt veel mogelijkheden als het gaat om wonen, ontspannen en werken. Maar niet iedere inwoner profiteert daar in gelijke mate van. In bepaalde wijken hebben bewoners vaker te maken met werkloosheid, onderwijsachterstanden of een slechte gezondheid. Daardoor ontstaat kansenongelijkheid tussen bewoners. Dat moet anders. Daarom richten we ons met de Regio Deal op deze wijken. Waarbij bewoners het direct gaan merken in hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld door het creëren van fijne plekken om te sporten, extra groen en

het verduurzamen van stenige plekken

. Maar ook een betere samenwerking tussen ondernemers en gemeenten om de nu nog vaak onbenutte kansen op de regionale arbeidsmarkt op te pakken.”

Wijken verbeteren en dromen waarmaken

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad: “Met het geld uit de Regio Deal kunnen we, samen met onze inwoners, stappen zetten om de wijken te verbeteren. Zo gaan we een loket in de wijk maken waar inwoners terechtkunnen met vragen over werk en opleiding. Ook willen we bijvoorbeeld investeren in scholen en schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen leren in een prettige en groene omgeving. Uiteindelijk werken we er samen aan dat iedereen zijn dromen kan waarmaken en daar draagt de Regio Deal ook aan bij.”

Speerpunten

Betere woningen, meer groen in de wijk, betere kansen voor kinderen, minder criminaliteit. Het zijn een paar voorbeelden van speerpunten binnen de Regio Deal ZaanIJ Groen en Meedoen. Hiervoor werd in een eerdere Regio Deal al een aanzet gegeven en dit kan nu verder worden uitgebouwd. De samenwerking versterkt bovendien de plaatsgebonden aanpakken, zoals pact Poelenburg-Peldersveld in Zaanstad en Aanpak Noord in het Amsterdamse stadsdeel.

Oostzaan zet met name in op de thema’s Leefkwaliteit en groene omgeving enerzijds en Veiligheid en ondermijning anderzijds. Burgemeester Marvin Polak: “In de stedelijke omgeving van dit gebied is verblijven in groen extra belangrijk. De natuur geeft ontspanning en moet toegankelijk zijn voor alle inwoners van onze regio. Daarnaast wil Oostzaan beter samenwerken met Amsterdam en Zaanstad om criminaliteit tegen te gaan en een waterbedeffect te voorkomen.”

Participatie

Op dit moment werken Noord, Zaanstad en Oostzaan aan een concrete invulling van de plannen, waarbij ook participatie een belangrijke rol speelt. Wethouder Melanie van der Horst (Aanpak Noord): “Met deze Regio Deal kunnen we de Aanpak Noord aanvullen en versterken. We zien dat betrokkenheid van bewoners en ondernemers cruciaal is bij de Aanpak Noord, dus ook bij de Regio Deal luisteren we naar de stem van de bewoners van de regio. Veel projecten die we uitvoeren komen dus ook van hen. Het zijn projecten waarbij het resultaat snel merkbaar is en waaraan bewoners zelf ook hun steentje bijdragen.”

Lees hier het persbericht van de Rijksoverheid over alle regiodeals.