ZAANDAM - Ook komend jaar mag de politie preventief fouilleren in het centrum van Zaandam, de Russische Buurt en de wijk Poelenburg. Omdat er zich het afgelopen jaar opnieuw meerdere ernstige incidenten in de openbare ruimte hebben voorgedaan waar wapens bij betrokken waren is de maatregel verlengd tot ten minste 1 juli 2022.'

Ondanks dat door corona het afgelopen jaar het openbare leven voor een deel stil heeft gelegen hebben er in 2020 143 en in 2021 tot nu toe 51 incidenten met wapens plaatsgevonden', zegt burgemeester Jan Hamming. 'Dat is iets minder dan vorig jaar, maar nog steeds veel te veel. Ik wil dat we alles doen om onze straten veiliger te maken en ons te verzetten tegen wapenbezit en -geweld. Daarom vind ik dat we hiermee door moeten gaan. Het Openbaar ministerie en de politie zijn dat met me eens.'

Preventief fouilleren tijdens corona
In 2020 en het eerste half jaar van 2021 zijn er vanwege de coronacrisis aanmerkelijk minder preventief fouilleeracties uitgevoerd dan in voorgaande jaren het geval is geweest. Om de wapencontroles weer te kunnen opstarten hebben de gemeente en politie samen een nieuwe coronaproof werkwijze ontwikkeld met behulp van detectiepoortjes en handscanners. Hiermee wordt fysiek contact tot een minimum beperkt.

De nieuwe methode met hulpmiddelen lijkt qua effectiviteit niet onder te doen van de oorspronkelijke werkwijze. Zo worden er bij de acties met en zonder hulpmiddelen gemiddeld ongeveer evenveel personen gecontroleerd in dezelfde tijdspanne en met dezelfde capaciteit. Verder blijkt dat ondanks dat het aantal preventief fouilleeracties enorm is afgenomen, dat de gemiddelde opbrengst per actie vrijwel gelijk is gebleven. Zo was de gemiddeld opbrengst tijdens het preventief fouilleren in 2019 één wapen per 41 gecontroleerde personen en waren dat er in 2020 en 2021 respectievelijk één per 43 en één per 40 gecontroleerde personen. In het eerste half jaar van 2021 zijn drie fouilleeracties geweest met mobiele detectiepoortjes. Hierbij zijn 646 mensen en 39 voertuigen gecontroleerd. Hierbij zijn 16 wapens gevonden waarvan 15 steekwapens.'

Door corona zijn minder acties geweest', zegt Hamming, 'maar dat wil niet zeggen dat er geen wapens meer worden meegenomen. En er vinden ook nog steeds veel ernstige wapenincidenten plaats. Er is dus alle aanleiding om hiermee door te gaan. Door preventief te fouilleren neemt het veiligheidsgevoel buiten op straat toe. Preventief fouilleren is niet het enige dat we doen om onze straten veilig te houden en wapens uit te bannen, we hebben een brede aanpak, maar elk wapen dat van straat is, is er één'.

A-selectieve controle
Er wordt alleen preventief gefouilleerd in de gebieden waar deze wapenincidenten zich concentreren en die door de burgemeester zijn aangewezen. Dit gebeurt a-selectief en zonder aanzien des persoons. Jaarlijks worden er met minimale politiecapaciteit tientallen wapens van straat gehaald.