ZAANSTAD - Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zaanstad is de VVD de grootste partij geworden. Tijdens het interpretatiedebat van vrijdag 23 maart heeft de VVD het vertrouwen gekregen van de overige politieke partijen om het voortouw te nemen bij de formatie.

De VVD heeft Arjen Gerritsen en Petra Boom gevraagd en bereid gevonden om een verkenning te doen. Zij gaan vanaf dinsdag 3 april met alle dertien partijen uit de gemeenteraad in gesprek en brengen vrijdag 13 april verslag uit aan alle partijen tijdens een openbare bijeenkomst in de raadzaal.

Gerard Ram, fractievoorzitter VVD: ‘Wij zien deze opdracht als een grote verantwoordelijkheid voor de stad. Met dertien partijen is er een brede afspiegeling van de Zaanse samenleving in de gemeenteraad en een zetelaantal per partij dat relatief dicht bij elkaar ligt. Daarin ziet de VVD kansen om de verbinding met de stad te versterken’.

Ram: ‘Hiervoor is het nodig dat in deze eerste fase van de formatie verkend wordt wat er nodig is om tot een goede samenwerking te komen. Daarom heeft VVD Zaanstad ervoor gekozen twee verkenners aan te stellen en zelf als deelnemer aan de verkenning mee te doen. De rapportage van de verkenners zal op vrijdag 13 april aan de gemeenteraad gepresenteerd worden.’

Arjen Gerritsen is burgemeester van Almelo. Voordien was hij burgemeester van achtereenvolgens de gemeente Haren en de gemeente De Bilt en wethouder in de gemeente Wierden. Naast zijn werk als burgemeester is Gerritsen momenteel voorzitter van de VVD Bestuurdersvereniging. In 2015 trad hij namens de VVD op als informateur en formateur van het college van gedeputeerde staten van Utrecht.

Gemeente Almelo is net als Zaanstad een gemeente met een industriële historie. Almelo kent een diverse bevolkings-samenstelling, waarbij de typering ‘doe maar gewoon’ ook breed gedragen wordt. De gemeenteraad van Almelo (35 zetels) had in de voorgaande periode 14 fracties.

Petra Boom is bestuurskundige en heeft 15 jaar ervaring in het openbaar bestuur als gespreksleider en onderzoeker.

Ook in de gemeente Zaanstad is zij regelmatig actief, waardoor zij de gemeente goed kent. Zo evalueerde zij het project Maak.Zaanstad. In haar analyse toonde zij aan alle betrokkenen hun verschillende perspectieven op het project en hoe daar verbetering in aan te brengen. Verder was zij onder meer gespreksleider bij het verkennen van verschillende vormen