ZAANDAM - Zaanstad trekt extra geld uit om het Zaans Museum, de Groote Weiver en de Zaanse Molen te helpen. Ook is de subsidieregeling voor nieuwe cultuurinitiatieven verlengd. Wethouder Cultuur Annette Baerveldt: "De cultuursector zit al lange tijd in zwaar weer door de coronabeperkingen. Het is in het belang van de stad dat de sector vitaal blijft. We ondersteunen dit door vernieuwing te stimuleren en onze instellingen te ondersteunen." Voor dit steunpakket is in totaal € 600.000 beschikbaar.

Vanaf de start van de crisis heeft de gemeente als doel de culturele basisinfrastructuur overeind te houden. Het Zaans Museum en De Groote Weiver behoren tot deze infrastructuur. Wethouder Baerveldt: "De Zaanse Molen en het Zaans Museum beheren ons historisch erfgoed. Zij zorgen ervoor dat het verhaal van de Zaanstreek behouden blijft en wordt doorgegeven aan toekomstige generaties. De Groote Weiver heeft een belangrijke sociale en culturele rol. Het college wil voorkomen dat deze waardevolle instellingen verdwijnen uit de stad."

Erfgoed van wereldformaat

De gemeente trekt € 300.000 uit voor hulp aan de Vereniging Zaanse Molen. Deze organisatie ontving voor de coronacrisis geen subsidie van de gemeente omdat zij erin slaagde om voldoende eigen inkomsten bij elkaar te krijgen. Sinds corona lopen de bezoekersaantallen echter fors terug. De historische houten molens hebben veel onderhoud nodig, ook in slechte tijden. Met de steun wil de gemeente ervoor zorgen dat de vereniging Zaanse Molen haar erfgoed kan blijven onderhouden totdat zij weer op eigen benen kan staan. "De molens zijn kenmerkend voor de Zaanstreek. Het is erfgoed van wereldformaat dat we moeten koesteren. Daarnaast heeft de vereniging met haar vele leden en vrijwilligers een belangrijke rol binnen de Zaanstreek", zegt wethouder Baerveldt.

Situatie zeer onzeker
Het college heeft aan alle instellingen die behoren tot de culturele basisinfrastructuur gevraagd om een voorlopige prognose te geven voor 2022. Omdat we niet weten hoe lang de maatregelen nog duren, is de situatie zeer onzeker. Het Zaans Museum en de Groote Weiver geven aan dat zij het in 2022 niet redden zonder extra steun. De bezoekersaantallen blijven achter en de vooruitzichten voor komend jaar zijn vooralsnog somber. Het Zaans Museum ontvangt € 224.000 en De Groote Weiver € 40.000.

Succesvolle stimulerinsregeling voor nieuwe projecten
Wethouder Cultuur Annette Baerveldt: "Corona heeft de samenleving ingrijpend veranderd. Waarschijnlijk zullen we nog lang de gevolgen merken. Dat betekent dat culturele ondernemers op een andere manier moeten werken. Om ook op de langere termijn te overleven zijn er nieuwe concepten en verdienmodellen nodig." De instellingen en de makers zijn na ruim 1,5 jaar crisis door hun financiële reserves heen waardoor investeren lastig is. Daarom kwam Zaanstad eerder dit jaar met een stimuleringsregeling van in totaal € 200.000. Per aanvraag is er maximaal € 20.000 beschikbaar. De regeling is een succes, er is flink gebruik van gemaakt de afgelopen maanden. Een aantal voorbeelden van activiteiten en projecten die steun hebben ontvangen:
- Theater mobiel, theater op locatie door Theatermijn.
- Ondersteuning van live-streaming van optredens bij de Bullekerk
- 'Ik ben ok' - culturele workshops voor kwetsbare middelbare scholieren
- De buitententoonstelling met werk van Hans Blanken bij Art Zaanstad.
- Saenkracht, een programma om door middel van kunst en cultuur mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om deel te nemen aan de samenleving.

Sommige projecten hebben al plaatsgevonden, anders staan op de agenda van 2022.

Ook in 2022 is vernieuwing nodig
Zaanstad vindt het belangrijk dat er ook volgend jaar culturele activiteiten zijn voor onze inwoners. Daarom loopt de regeling langer door en is er meer budget beschikbaar gemaakt. De regeling loopt tot 1 december 2022.