ZAANDAM - Iets meer dan een jaar nadat het ontwerpbestemmingsplan Bannehof ter inzage is gelegd, is nu de definitieve versie aan de gemeenteraad aangeboden. De aangescherpte stikstofregels zijn de reden voor de vertraging. De gemeente wil de locatie van het voormalig gemeentehuis aan de Bannehof in Zaandijk herontwikkelen. Er is ruimte voor maximaal 160 grondgebonden woningen en appartementen, verdeeld over 3 bouwblokken, in een parkachtige, groene omgeving. In het plan komen sociale huurwoningen (30%), huurwoningen in het middensegment, starterswoningen, woningen voor senioren en middeldure koopwoningen. Ook komen er mantelzorg- of kangoeroewoningen. Daarnaast is er aandacht veel aandacht voor duurzaamheid en klimaatadapdatie.

"We zetten weer concrete stappen om mooie, kwalitatief hoogwaardige woningen aan onze gemeente toe te voegen", zegt wethouder Wessel Breunesse. "Op deze plek willen we betaalbare en duurzame woningen laten ontwikkelen die voor zo'n 160 Zaanse gezinnen een mooi nieuw thuis kunnen vormen. Zo gaan de gasloze woningen onder andere ontwikkeld worden met warmtepompen en zonnepanelen. Ook is er aandacht voor klimaatadaptatie in de vorm van groene daken en maatregelen om water langer vast te houden zoals wadi's. De groene omgeving zorgt ervoor dat dit niet alleen een mooi nieuw buurtje wordt, maar dat het het hele gebied mooier maakt".

Om de woningen te kunnen realiseren is een nieuw bestemmingsplan nodig. Vorige jaar is het ontwerpbestemmingsplan Bannehof Zaandijk ter inzage gelegd. Over het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan. Als gevolg van de stikstofproblematiek heeft de procedure van dit bestemmingsplan ongeveer een jaar stilgelegen. Hiervoor is nu een oplossing gevonden waardoor het bestemmingsplan gereed is om ter vaststelling voor te leggen aan de raad.