ZAANDAM - Op 30 mei wordt het definitieve bestemmingsplan voor Figaro in de gemeenteraad besproken. De locatie Figaro ligt tegenover het stadhuis in het centrum van Zaandam en is nu nog een braakliggend terrein. Op deze locatie komen woningen, een bewaakte fietsenstalling en commerciële voorzieningen ter hoogte van het stadhuisplein. Ook de openbare ruimte gaat op de schop. Er komt een kiss&ride plek, taxistandplaatsen, een plek voor laden en lossen en een trap en liften naar het Stadhuisplein.

Wethouder René Tuijn: “De ontwikkeling van Figaro biedt een kwalitatief en hoogwaardig welkom aan Zaanstad. Het Stadhuisplein wordt door deze ontwikkeling afgemaakt en dat is nodig, omdat het een belangrijke verbinding en schakel is in het centrum van Zaandam. Het is de bedoeling dat deze plek bijdraagt aan ontmoeting, verbinding en levendigheid op straat. Daarnaast zorgt Figaro voor het verbeteren en vergemakkelijken van verkeersstromen voor alle bezoekers in dit gebied.”

Nieuwbouwproject Figaro

In de eerste plannen van Inverdan zou dit gebied gebruikt worden voor het realiseren van het Cultuurcluster. In 2018 is besloten dat dit niet doorging en moest er een nieuw plan worden ontwikkeld. In september 2023 zijn door de gemeenteraad de uitgangspunten voor de ontwikkeling van dit gebied vastgesteld. Er wordt een gemengd programma van wonen, werken en ontspanning gerealiseerd. In Figaro komen maximaal 195 woningen, waarin zowel sociale huur (30%), midden huur (30%) en vrije sector (40%) een plek krijgen. Daarnaast gaat de nieuwe fietsenstalling ruimte bieden aan 2400 fietsen. In het bestemmingsplan is een maximale hoogte van 75 meter toegestaan.

Het proces

In dit nieuwe bestemmingsplan is er ruimte voor alle ambities en doelen van de gemeenteraad. De benodigde budgetten voor de ontwikkeling zijn al eerder beschikbaar gesteld. Op dit moment vindt de selectieprocedure plaats om een ontwikkelaar uit te kiezen. Naar verwachting is daar na de zomer meer over bekend. De ontwikkelaar zorgt voor het ontwerp en de uiteindelijke bouw. Als alles volgens planning verloopt kan de bouw in 2026 starten.

Vervolgstappen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage gelegen. Op basis van de zienswijzen zijn enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Een voorbeeld daarvan is dat de fietsenstalling nu als hoofdfunctie van het gebouw is opgenomen. Na vaststelling door de gemeenteraad is er nog ruimte voor een eventuele beroepsprocedure.