ZAANDAM - De verspreiding van de Japanse duizendknoop neemt in Zaanstad toe. De plant overwoekert en is een bedreiging voor de biodiversiteit, de verschillende levende organismen in de stad. Daarnaast moet de Japanse duizendknoop vanuit Europese wetgeving en de Nederlandse richtlijnen actief bestreden worden. In 2018 kwam de plant op 32 locaties in Zaanstad voor.

Omdat de gemeente Zaanstad sinds 2015 een chemievrije gemeente is, wordt de plant tot nu toe op een chemievrije wijze maar met weinig resultaat bestreden via schapenbegrazing en maaien. In 2017 en 2018 is daarom geëxperimenteerd met het injecteren van heet water in de bodem. Ook deze bestrijdingsvorm blijkt nu de duizendknoop weer opkomt weinig effectief en de kosten zijn hoog.

Risico's van laten overwoekeren
De Japanse duizendknoop tast met zijn uitgebreide wortelgestel dijken aan en kan ook constructies zoals kademuren en funderingen van gebouwen wegdrukken. Ook verhardingen zijn niet veilig voor de duizendknoop. De dikke wortels van de plant zitten soms wel tot drie meter diepte in de grond. En de plant vermenigvuldigt zich razendsnel. Op lange termijn is de schade enorm en kan dit veel geld kosten. Het is daarom van groot belang om nieuwe groeiplaatsen zo snel mogelijk te vinden en te starten met bestrijding. De Japanse duizendknoop overwoekert ook alle andere planten waardoor het leefgebied van insecten, vogels en andere fauna bedreigt wordt.

Minimale milieuschade door glyfosaat
Er is op dit moment helaas geen afdoende biologische bestrijdingsmethode beschikbaar. Landelijk onderzoek, van de stichting PROBOS in samenwerking met Wageningen Universiteit en Research, hebben aangetoond dat gerichte chemische bestrijding met glyfosaat (merknaam Round-Up) de enige manier is om de duizendknoop effectief te bestrijden. De milieuschade is minimaal en de kosten beduidend lager. Het college heeft besloten om een uitzondering te maken en voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop gebruik te maken van glyfosaat.

Meer informatie over de Japanse duizendknoop: https://buitengewoon.zaanstad.nl/groen/japanse-duizendknoop