ZAANDAM - Op vrijdag 26 juli opent wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers officieel het nieuw ingerichte Westerwindpad. De afgelopen maanden is de groene zone heringericht en de werkzaamheden zijn nu zo goed als klaar. Deze aanpassingen zijn gedaan om het Westerwindpad landschappelijk, recreatief en ecologisch interessanter te maken voor een breed publiek.

De gemeente heeft de bestaande gazons opgehoogd en opnieuw ingezaaid. Ook zijn nieuwe bankjes geplaatst, is er een ecologische oever en een bloemenlint met een kruidenmengsel aangelegd. En er zijn enkele eenvoudige fitnesstoestellen geplaatst, die gebruikt kunnen worden door de leeftijdsgroep 8 tot 88 jaar. Ook zijn aanmeerplaatsen voor bootjes aangebracht. Een belangrijk uitgangspunt van de herinrichting was dat het aangrenzende weidevogelgebied intact blijft. Bepaalde delen (gazons) van de groenzone zijn opgehoogd want de bodem van het gebied is aan het zakken.

In gesprek met verschillende partijen
In het voortraject zijn op meerdere momenten gesprekken gevoerd met onder andere omwonenden, de Wijkvereniging Westerwatering, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap om ideeën op te halen en met hen van gedachten te wisselen. Waar mogelijk zijn de plannen hierop aangepast. Dat heeft uiteindelijk geleid tot hoe het pad nu is geworden.

Opening Westerwindpad
Bent u benieuwd hoe het Westerwindpad is geworden? Op vrijdag 26 juli tussen 13.00 en 14.00 uur is de opening van het pad (op het gedeelte tussen de Cantate en de Ina Dammanstraat in Zaandam). U bent van harte welkom. Wij maken dan een kleine wandeling en u heeft gelegenheid om vragen te stellen over het gebied. Naast de wethouder zijn onder andere de aannemer, projectleider en de stadsecoloog aanwezig. Meer informatie over het Westerwindpad vindt u ook op www.zaanstad.nl, zoekterm: Westerwindpad.