Het college van B&W is gisteren met Stichting BewonersBedrijven Zaanstad (BBZ) overeengekomen dat Gemeente Zaanstad het beheer van Wijkcentrum De Poelenburcht tijdelijk overneemt om dit vervolgens opnieuw te verzelfstandigen. Reden hiervoor is een herstructurering waarbij het BewonersBedrijf terug gaat naar zijn kerntaken. Wethouder Rita Visscher: “Buurthuis De Poelenburcht speelt een belangrijke rol in Poelenburg. BBZ heeft veel waardevolle dingen voor de buurt gedaan vanuit het buurthuis, daar wil ik ze voor bedanken.”

“De Poelenburcht is een zeer druk wijkcentrum met ruime openingstijden maar ook met een stevige exploitatielast. Deze last neemt in de komende jaren mogelijk toe als er wellicht een nieuwe locatie wordt betrokken. Wij vinden het qua beschikbare inzet en middelen niet langer verantwoord om de exploitatie voort te zetten”, aldus Erwin Stam voorzitter van het BewonersBedrijf. “Wij zijn blij dat de gemeente ons een escape biedt zodat wij ons weer volledig kunnen richten op onze maatschappelijke opgave in de wijk”.

De gemeente Zaanstad onderstreept het belang van een wijkcentrum in de wijk Poelenburg. Zeker in relatie tot het recent door de gemeenteraad aangenomen Actieplan Poelenburg en Peldersveld. De Poelenburcht kan hierin een cruciale rol vervullen. Er wordt gekozen voor een ‘zachte’ overdracht waarbij het BewonersBedrijf zich gefaseerd terugtrekt. De huurders en bezoekers zullen hierdoor waarschijnlijk weinig merken van de veranderingen. Het BewonersBedrijf denkt zelfs nog mee over de locatie en inrichting van de mogelijke nieuwe Poelenburcht.

Het BewonersBedrijf blijft geloven in verzelfstandigde buurthuizen, waarbij de juiste condities en ondersteuning èn voldoende bewoners nodig zijn die opstaan om de klus te klaren. Het bestuur bedankt de gemeente voor het in hen gestelde vertrouwen en de manier waarop er nu wordt meegewerkt aan een duurzame oplossing.

Zelf gaan zij zich weer vooral richten op de doelstellingen waarvoor het BewonersBedrijf ooit is opgericht. Werken aan werk is hierbij een belangrijke pijler die vormgegeven gaat worden in het nieuwe WijkWerk075. Hierin wordt samengewerkt met het Sociale Wijkteam en werken buurtbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan zichzelf, elkaar en een leefbare wijk. Natuurlijk gaan ze ook gewoon door met Buurttuin Poelenburg, De Uithoek, de activiteiten op de Krajicek Playground in Poelenburg en het Cruijf Court in Zaandam- Zuid en met het ondersteunen van Zaanse VrouwenKR8.