ZAANSTAD - Gemeente Zaanstad ontvangt 1,4 miljoen euro van het Rijk voor een brede aanpak dak- en thuisloosheid. Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021.


Wethouder Natasja Groothuismink: 'We zijn blij met deze bijdrage om in onze regio aan de slag te gaan met de brede aanpak van dak- en thuisloosheid: zoveel mogelijk inzetten op het creëren van een passende woonplek, mét de benodigde begeleiding. We willen langdurige 24-uurs opvang zoveel mogelijk voorkomen. Een periode van opvang duurt uiteindelijk bij voorkeur niet langer dan drie maanden. In die periode willen we kijken wat de meest passende vervolgstap is voor de betrokken inwoner.'

Met Housing First en Wonen met Begeleiding wil de Zaanstreek de huidige "wachtlijst" voor de maatschappelijke opvang en Beschermd wonen wegwerken en zo de huidige Maatschappelijke opvang zoveel mogelijk afbouwen.

Om de beschikbare plekken zo goed mogelijk te benutten werkt de Zaanstreek aan de verbetering van de door- en uitstroom. Het tekort aan geschikte woningen is een grote belemmerende factor. Daarom heeft de gemeente met het Actieprogramma Weer Thuis samen met de woningcorporaties en zorgaanbieders een pilot ontwikkeld, waarbij voor de uitstroom uit de maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en de Jeugdzorg nu 50 woningen beschikbaar komen. Deze pilot wordt later dit jaar geëvalueerd, dan wordt bekeken of en hoe deze pilot wordt voortgezet.