ZAANSTAD - Het college heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk om een bijdrage van € 26,5 miljoen uit de Woningbouwimpuls-regeling. Dat is een regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) die één miljard € beschikbaar heeft gesteld om de woningbouw in Nederland vlot te trekken. Het geld is nodig voor de bouw 6.000 nieuwbouwwoningen in Kogerveldwijk en Zaandam-Centrum. Daarnaast wil het college investeren in maatregelen om de stikstof terug te dringen zodat nóg meer bouwprojecten uitgevoerd kunnen worden. In het najaar wordt bekend of de aanvraag gehonoreerd wordt door het ministerie.


Wethouders Hans Krieger (MAAK.Zaanstad) en Songül Mutluer (Wonen): "Het college is er alles aan gelegen om de woningbouwproductie te versnellen om meer Zaankanters aan een woning te helpen. Bij toekenning van de rijksregeling zijn we in staat om een forse investering te doen van € 84 miljoen aan maatregelen die de nieuwbouw de komende drie jaar een impuls geeft. Maar liefst 57% van deze nieuwbouwwoningen bestaat uit woningen in het betaalbare segment waar een groot tekort aan is. Zo krijgen starters en middeninkomens meer perspectief op de woningmarkt. We investeren niet alleen in de kwaliteit van onze wijken, maar ook in de economie van Zaanstad. Denk alleen al aan de werkgelegenheid die gemoeid is met de bouw van 6.000 woningen."

Onzekerheid door coronacrisis
Zaanstad wil voor € 84 miljoen investeren en draagt daaraan zelf € 26,5 miljoen euro bij waarvoor al grotendeels dekking gevonden is. De aanvraag bij het Rijk bedraagt hetzelfde bedrag van € 26,5 miljoen euro. Daarnaast zullen marktpartijen € 30,6 miljoen bijdragen. De Metropoolregio Amsterdam heeft aangegeven de aanvraag van Zaanstad bij BZK te ondersteunen. Grootschalige, langjarige woningbouwprojecten zijn kostbaar en komen niet van de grond zonder mede-investeerders. Door de coronacrisis is er veel onzekerheid onder investeerders waardoor het lastiger wordt om de woningbouwproductie vlot te trekken. Steun vanuit het Rijk geeft investeerders meer zekerheid om nieuwe projecten op te starten in deze onzekere tijd.

Kwaliteit toevoegen aan bestaande wijken
Zaanstad heeft de ambitie om tot 2040 15.000 tot 20.000 nieuwe woningen te bouwen in de bestaande wijken. Tegelijkertijd wordt er kwaliteit toegevoegd aan de buurten door investeringen in de openbare ruimte, nieuwe voorzieningen en infrastructuur. Bij de Kogerveldwijk betreft dit onder de herinrichting van de omgeving van station Kogerveld en de herinrichting van de Paltrokstraat. In het centrum staan twee ondergrondse parkeergarages hoog op de agenda.