ZAANSTAD - Naar aanleiding van een toezegging van het college in november 2018 heeft het college laten onderzoeken in hoeverre buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente, naast de politie, strafrechtelijk kunnen optreden tegen het op straat gooien van klein straatafval op grond van artikel 17 van de Afvalstoffenverordening Zaanstad 2010. De uitkomst is dat zowel politie als boa's van de gemeente de mogelijkheid hebben om strafrechtelijk op te treden.

Van dit middel wordt in de huidige praktijk ook gebruik gemaakt. Het boetebedrag hiervoor is op landelijk niveau vastgesteld op een bedrag van € 140. Voorwaarde voor het uitschrijven van een dergelijke boete is dat er sprake moet zijn van een heterdaadsituatie. Dat houdt in dat politie of een boa het achterlaten van straatafval feitelijk moet zien gebeuren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in geval van buiten heterdaad de kosten voor het opruimen van het afval achteraf in rekening te brengen bij de overtreder, indien dit afval op basis van naam- en/of adresgegevens herleidbaar is.