ZAANSTAD - De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Zaanstad zijn voortaan uitgerust met handboeien. De boa’s kunnen nu, indien nodig, arrestanten boeien en zelf overbrengen naar het politiebureau. Tot nog toe was dit niet mogelijk, waardoor lastige en onveilige situaties konden ontstaan, omdat boa’s bij aanhoudingen moesten wachten op de politie om agressieve arrestanten te boeien en te vervoeren.

‘In de loop der jaren hebben onze boa’s steeds meer taken gekregen en zijn ze steeds professioneler geworden’, legt burgemeester Vreeman uit in een filmpje over de nieuwe bevoegdheden van de boa’s. ‘Ze spreken mensen aan op hun gedrag en grijpen in als ze overtredingen zien. Daarvoor zijn ze goed opgeleid en getraind. Hun belangrijkste wapen is hun mond. Ook lastige situaties lossen ze meestal op door te praten. Maar in sommige, uitzonderlijke gevallen is dat niet genoeg.’

Op basis van dagelijkse ervaringen en het aantal incidenten is geconcludeerd dat er behoefte is om de bevoegdheden van de boa’s uit te breiden met handboeien (transportboeien) om zo de veiligheid van de medewerkers en arrestanten te garanderen. Het college van B&W heeft vorig jaar besloten daarvoor een aanvraag in te dienen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Die aanvraag is gehonoreerd en de boa’s zijn inmiddels bevoegd tot het dragen en gebruiken van handboeien. Vreeman: ‘Daar ben ik blij mee. Niet omdat ik vind dat ze elke dag mensen in de boeien moeten slaan. Liever niet. Maar wel omdat ik vind dat ze ook in moeilijke situaties hun werk op een veilige manier moeten kunnen doen.‘

De boa’s zijn uiteraard getraind in het gebruik van de handboeien, als onderdeel van de maandelijkse RTGB-training (Regeling Toetsing Geweldbeheersing). Dit is een verplichte training voor alle boa’s waar ze leren omgaan met geweld en leren om zich te verdedigen. De boa’s worden hierbij getoetst door de examinatoren die ook de politie toetsen op geweldbeheersing. Alle boa’s van de afdeling Straattoezicht hebben het examen voor handboeiengebruik met succes afgelegd.

Meer informatie over het gebruik van handboeien door boa’s is te vinden op de website van de gemeente.