ZAANDAM - Het college van burgemeester en wethouders legde gistermiddag het nieuwe bomenbeleidsplan 'Bomen, de longen van Zaanstad' voor aan de gemeenteraad. Met als belangrijkste uitgangspunt een groener Zaanstad waar waardevolle bomen de ruimte krijgen om te groeien tot sterke en grote bomen. Wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers: "Zaanstad groeit binnenstedelijk. Dat betekent meer woningen, voorzieningen en wegen op hetzelfde grondgebied. Tegelijkertijd werken we aan een klimaatbestendige stad. De rol van bomen hierin is groot; ze geven lucht door CO2 om te zetten in zuurstof, ze houden het water vast, geven schaduw bij hitte en zorgen voor het afvangen van fijnstof. En ze zorgen voor een aangename omgeving. We willen meer kwaliteit en dat doen we door goed te zorgen voor ons huidige bomenbestand en het planten van grote(re) bomen."

Zaanstad is al langere tijd bezig met een inhaalslag om oude en zwakke bomen te vervangen. Het bomenbestand slonk behoorlijk in door de massale kap vlak na WO II. De bomen die daarna zijn geplant, zijn van slechte kwaliteit. Omdat ze in een te natte grond staan of in een te kleine plek waardoor er onvoldoende ruimte is voor de wortels. Kappen van bomen is daarom soms onvermijdelijk. Met het nieuwe Bomenbeleidsplan wil de gemeente investeren in een gezonder, groener en duurzamer Zaanstad. Waar bomen de ruimte krijgen om goed te kunnen uitgroeien. Het bomenbeleidsplan kent drie uitgangspunten: bestaande bomen zoveel mogelijk behouden, de huidige boomstructuren versterken en investeren in kwaliteit.

Bestaande bomen behouden door de juiste boom op de juiste plek
Zaanstad is zuinig op grote en gezonde bomen en wijst deze aan als beschermde boom. De ruimte is beperkt en de grondwaterstand is vaak hoog. Dit betekent dat niet elke boomsoort goed groeit. Per locatie kijkt de gemeente, welk soort geschikt is. Het is belangrijk dat er voldoende verschillende soorten bomen in Zaanstad staan. Zo krijgen ziekten en plagen minder kans. De gemeente plant en onderhoudt de bomen, zodat ze alle gelegenheid krijgen uit te groeien tot sterke, volwassen bomen. De gemeente vervangt slechte bomen, zodat geen onveilige situaties ontstaan.

Robuuste boomstructuren in de stad
Bomen zorgen voor een herkenbare indeling van een wijk en laten zien waar parken, plantsoenen en pleinen zijn. In Zaanstad ontbreken delen van deze structuren, vooral langs de doorgaande wegen. Zaanstad wil meer bomen toevoegen zodat duidelijke, herkenbare en mooie structuren ontstaan.

Kwaliteit toevoegen aan de stad met grotere bomen en klimaatroutes
Bomen bieden schaduw bij hitte en zorgen voor minder wateroverlast, doordat ze regenwater opvangen. Hoe groter de boom is en hoe meer bladeren hij heeft (de kroonbedekking), hoe meer de boom hieraan kan bijdragen. Op plekken met voldoende ruimte, kiest de gemeente ervoor om grote bomen te planten die ook oud kunnen worden.

Zaanstad wil investeren in zogenaamde klimaatroutes. Op hete dagen kunnen mensen op routes waar bomen staan, in de schaduw lopen naar bijvoorbeeld scholen, sport- en speelplekken en winkelcentra. De kroonbedekking moet voor bepaalde groenere verblijfsgebieden zoals parken, recreatiegebieden en begraafplaatsen, zo'n 30% zijn in 2050.

Samen met inwoners
Zaanstad voerde meerdere gesprekken met inwoners voor en tijdens het uitwerken van het bomenbeleidsplan. Zo is er onder het Zaanpanel een enquête uitgezet (met meer dan 1.000 deelnemers). De antwoorden zijn gebruikt bij het maken van beleidskeuzes. Het betrekken van inwoners bij projecten aan de riolering, weginrichting of nieuwbouwontwikkeling, blijft de gemeente ook in de toekomst doen. "We blijven met inwoners in gesprek over de gevolgen en de mogelijkheden voor de bomen in de buurt. We denken met dit nieuwe bomenbeleidsplan voor nu en de komende 30 jaar te werken aan een groener en gezonder Zaanstad dat bijdraagt aan een oplossing voor de gevolgen van klimaatverandering. Waar onze inwoners op mooie groene plekken kunnen recreëren," vertelt wethouder Slegers. Het college vraagt de gemeenteraad van Zaanstad in te stemmen met het bomenbeleidsplan 2020-2050. Meer informatie over bomen in Zaanstad en het gehele bomenbeleidsplan zijn te vinden op Buitengewoon.Zaanstad