ZAANDAM - Begin juni zijn zes 'brugfunctionarissen' aan het werk gegaan op de basisscholen in Poelenburg en Peldersveld. Binnenkort volgt nog een zevende brugfunctionaris. Hiermee investeren de gemeente en de Zaanse schoolbesturen Agora, Zaan Primair en SIOZ in het terugdringen van onderwijsachterstanden in deze twee wijken. Bovendien hebben leraren door de inzet van de brugfunctionarissen weer meer tijd om zich te richten op het geven van onderwijs.


"Samen zetten we echt stappen om alle Zaanse kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven", laten de samenwerkende schoolbesturen weten. "We verwachten dat de inzet van de brugfunctionarissen ervoor zorgt dat het contact tussen de ouders en de school beter wordt. Doel is dat ouders hun kinderen beter kunnen ondersteunen en om leraren de kans te geven zich te concentreren op hun hoofdtaak: geven van onderwijs."


Kennismaken

De nieuwe medewerkers beginnen met een inwerkperiode waarin ze kennis maken met de scholen, kinderen, ouders en partners in de wijken zoals de Jeugdteams, Sociaal Wijkteams en Politie. Daarna gaat op elke basisschool een brugfunctionaris aan de slag. Deze hebben de opdracht om het cultuurverschil tussen 'school', 'thuis' en de wijk te overbruggen. Daarnaast is het belangrijk dat de inzet van de brugfunctionaris ook leraren gaat ontlasten. Deze hebben dan weer meer tijd voor het lesgeven aan Zaanse kinderen.


Gelijke kansen voor alle kinderen

"De gemeente zet het geld voor onderwijsachterstanden in om twee redenen", zegt wethouder onderwijs Gerard Ram. "Allereerst is het heel belangrijk dat we kinderen helpen die opgroeien in een lastige omgeving. Wij willen ervoor zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen op een goede toekomst en met de brugfunctionarissen denken we dat hierin een stap gezet kan worden. Aan de andere kant zorgt onze bijdrage er tijdelijk voor dat de scholen hun geld kunnen inzetten op het terugdringen van het lerarentekort door zij-instromers te werven en te begeleiden. Zo levert het in meerdere opzichten voordelen op."


Alle kinderen krijgen kansen om zich te ontwikkelen

De inzet van de brugfunctionarissen maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan Taal, Opvoeden en Onderwijs in Poelenburg en Peldersveld. Met dit plan wordt ervoor gekozen om het beschikbare geld in te zetten waar dat het meest nodig is en het verwachte effect het grootst is. Analyse leert dat met name in de wijken Poelenburg en Peldersveld de kans op het oplopen van een onderwijsachterstand het grootst is. Zo zijn de zeven basisscholen van Poelenburg en Peldersveld goed voor 45 procent van de totale onderwijsachterstand in het basisonderwijs in Zaanstad. De gemeente heeft samen met de onderwijsbesturen voor basis onderwijs (Zaan Primair, Agora, SIOZ), kinderopvangorganisaties Tinteltuin en Babino, het Centrum Jong en Jeugdteam Poelenburg-Peldersveld (GGD Zaanstreek Waterland) en het Sociaal Wijkteam (DOCK) het plan opgesteld om hier wat aan te doen. Het plan richt zich op kinderen in de levensfase van vóór de geboorte tot het einde van de basisschool (vanaf -9 maanden tot 12 jaar) en op hun ouders.