WORMERVEER - Ze zijn erg trots op hun zeven kinderen, tien kleinkinderen, elf achterkleinkinderen en twee achterkleinkinderen op komst. Tijdens hun 65 jaar huwelijk heeft het echtpaar Zwart-Laan altijd in Wormerveer gewoond. Namens het college van B&W gaat burgemeester Jan Hamming woensdagochtend op bezoek om het echtpaar te feliciteren.

Het echtpaar ontmoette elkaar in 1952 in Zaandam op de Oostzijde bij een toneelvoorstelling in het gebouw "ons aller belang". Een week later hadden ze verkering, het jaar daarop trouwden ze in september. Hun eerste kindje was een jongen, er werden daarna nog zes meisjes geboren. Het is een echte vrouwenfamilie met negen kleindochters en 1 kleinzoon, negen achterkleindochters en twee achterkleinzoons. Het echtpaar woont nog steeds zelfstandig, met ondersteuning van hun kinderen, de buren en thuiszorg.

Meneer Zwart is tot zijn zeventigste scheidsrechter geweest, zowel bij het veldvoetbal als bij het zaalvoetbal. Ook is hij twintig jaar consul geweest bij Fortuna - toen nog WFC-. Hij heeft altijd een volière gehad met kanaries, maar er konden ook kippen, ganzen, eenden of fazanten in zitten. Mevrouw Zwart-Laan heeft altijd voor het gezin gezorgd en was vaak te vinden achter de naaimachine toen de kinderen klein waren, ze kon uit één lap stof zes jurken toveren.

Toen de kinderen zelfstandig werden, heeft het echtpaar mooie reizen gemaakt naar Duitsland, Frankrijk, Italië, Griekenland en maar liefst vier keer naar Canada.