ASSENDELFT - Burgemeester Jan Hamming reikt vrijdag 1 november een Koninklijke Onderscheiding aan de heer Rein Haverkamp. De heer Haverkamp wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet voor voetbalvereniging Assendelft. De onderscheiding wordt vanaf 19.00 uur uitgereikt in de kantine van de voetbalvereniging.


De heer Haverkamp (68 jaar) is al 60 jaar lid van VV Assendelft waarvan de laatste 30 jaar als leider van het eerste elftal. Van deze functie heeft hij na vorig seizoen afscheid genomen. Daarnaast heeft hij, samen met zijn vrouw, jarenlang het clubblad verzorgd, de inkoop van de kantine gedaan en zij waren verantwoordelijk voor de tenues van het eerste elftal.

Verder deed en doet de heer Haverkamp van alles voor de club. Hij regelde op zondag de wedstrijden en scheidsrechters, zorgde voor tegenstanders om tegen te oefenen, hij regelde deelname aan toernooien, stond achter de bar en nam deel aan bestuursvergaderingen. Hij was een luisterend oor voor de spelers, een vertrouwenspersoon die tussen de spelersgroep en de trainer stond. Hier werd hij alom voor geprezen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De meeste succesvolle aanvragen worden ingediend voor een benoeming tot Lid in deze orde. Op basis van vrijwillige verdiensten kunnen mensen in aanmerking komen.