ZAANDAM - Burgemeester Jan Hamming mocht maandag 16 september een Koninklijke Onderscheiding uitreiken aan de heer Frank Wieland. De heer Wieland zegt deze dag het vak van rechter vaarwel. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange inzet als rechter en voor de samenleving. De onderscheiding werd vanaf 17.30 uur uitgereikt bij de rechtbank van Amsterdam, hoofdingang bezoekers, toren G, Fred. Roeskestraat in Amsterdam.

De heer Wieland is 34 jaar rechter geweest en was actief bij grote en spraakmakende zaken zoals die van Willem Holleeder, Badr Hari, en Martha U. Zijn wijze van optreden binnen en buiten de rechtszaal wordt als voorbeeld voor velen gezien. Daarnaast heeft hij door zijn rol als nestor en opleider een nieuwe generatie rechters opgeleid en zodoende een belangrijke bijdrage geleverd aan de rechtspraak als instituut.

Hij heeft laten zien dat een deskundige, rechtvaardige en kritische rechter ook heel menselijk kan zijn. Hiervoor wordt hij alom gewaardeerd en geprezen. Een bekende uitspraak over hem luidt: ‘’Hij veroordeelt niet maar beoordeelt.’’

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De meeste succesvolle aanvragen worden ingediend voor een benoeming tot Lid in deze orde. Op basis van vrijwillige verdiensten kunnen mensen in aanmerking komen.