WESTZAAN - Burgemeester Jan Hamming mag vrijdag 12 juli een Koninklijke Onderscheiding uitreiken aan de heer Antoon Kuiper (75 jaar). De heer Kuiper wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de samenleving. De onderscheiding wordt om 19.30 uur uitgereikt in het clubgebouw van ijsclub Lambert Melisz aan Zuideinde 156a in Westzaan.

De heer Kuiper is al bijna 25 jaar voorzitter van de plaatselijke ijsclub. Na zijn benoeming tot voorzitter was zijn eerste prioriteit een nieuw clubgebouw, hier plukt de vereniging nog steeds de vruchten van. Ook heeft hij samen met een groep vrijwilligers een nieuw schaatsmuseum gebouwd. Bij het 100-jarig bestaan van de ijsclub heeft hij twee houten banken in de vorm van een schaats laten maken en in het dorp geplaatst. De banken worden intensief gebruikt door bewoners, fietsers en toeristen en zijn inmiddels niet meer uit het dorp weg te denken.

Verder is de heer Kuiper actief bij voetbalvereniging VVV Westzaan en korfbalvereniging WKV Roda. Hij was de spil van de damestak van de voetbalvereniging en was begeleider van meerdere teams. Bij beide verenigingen is de heer Kuiper nog actief bij het onderhoud en de oud papier-ploeg.

Ook doet de heer Kuiper van alles voor de Westzaanse gemeenschap. Hij is 15 jaar voorzitter geweest van de bewonerscommissie van de woningbouwvereniging. Momenteel bezorgd hij het plaatselijke Huis-aan-huisblad en is hij chauffeur op de dorpsbus.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De meeste succesvolle aanvragen worden ingediend voor een benoeming tot Lid in deze orde. Op basis van vrijwillige verdiensten kunnen mensen in aanmerking komen.