ZAANSTAD - Hartjesdag op de Dam, het 10-jarig jubileum van Wereldvrouwen Zingen Samen, Human Library Zaanstad en een buurtontbijt in Kogerveld. Dat zijn enkele van de tien initiatieven die vandaag een cheque van 700 euro ontvingen van waarnemend burgemeester Ruud Vreeman. Het geld is afkomstig van het cadeau dat hij in 2004 van de Zaanse bevolking kreeg bij zijn vertrek als burgemeester. De cheques werden uitgereikt in Muze, het restaurant van het Zaantheater.

Het afscheidscadeau was indertijd bedoeld voor een ‘fontein der verdraagzaamheid’ op het Prins Bernhardplein. Dat project is niet van de grond gekomen, maar het geld is bewaard gebleven. Vlak voor zijn aantreden als waarnemend burgemeester stelde Vreeman het geld daarom beschikbaar voor tien projecten die de verdraagzaamheid bevorderen. ‘Dat kan van alles zijn’, aldus Vreeman eind november in Dagblad Zaanstreek. ‘Verdraagzaamheid wordt vergroot als mensen elkaar leren kennen.’ Hij deed in de krant een oproep aan Zaankanters om hun initiatieven aan te melden.

‘Dat heb ik geweten’, vertelt Vreeman. ‘Ruim veertig projectvoorstellen kreeg ik toegestuurd van Zaankanters met het hart op de goede plek. Met een kleine ‘jury der verdraagzaamheid’ hebben we al die plannen bekeken. Stuk voor stuk mooie ideeën, waaruit we er uiteindelijk tien hebben gekozen. Tien kleine fonteinen van verdraagzaamheid als het ware.’ Vreeman benadrukte dat vanmiddag nog eens op de bijeenkomst met de winnende initiatiefnemers. 'Jullie zorgen ervoor dat mensen elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen. Dat is in deze tijd heel belangrijk.'

Die jury bestond naast Vreeman uit Barbara Dijkgraaf (OVO Zaanstad), Jan de Bruin (Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds Zaanstad) en Songül Mutluer (fractievoorzitter PvdA). Bij de beoordeling is gekeken of een initiatief bijdraagt aan het samenbrengen van mensen en het bevorderen van verdraagzaamheid. Verder werd onder meer gelet op de concrete uitwerking van de plannen. Bij de uiteindelijke selectie heeft ook de variatie van de projecten een rol gespeeld.

Sommige projecten staan al gepland, sommige ideeën moeten nog verder uitgewerkt worden. ‘Het geld is dan een zetje in de rug en zorgt bovendien voor media-aandacht. Dat kan helpen. Ik kijk er naar uit om de initiatiefnemers dit jaar te volgen en te zien of en hoe hun ideeën gerealiseerd worden. Ik wens ze daarbij heel veel succes.’

De tien geselecteerde projecten:

10-jarig bestaan Wereldvrouwen Zingen Samen

Het koor Wereldvrouwen Zingen Samen is in 2007 opgericht door enkele enthousiaste vrouwen die in de wijk Poelenburg mensen bij elkaar wil brengen door samen te zingen. Muziek al;s middel om mensen van verschillende nationaliteiten bij elkaar te brengen en de sociale cohesie in de wijk te verstreken. Dit jaar bestaat het koor tien jaar en dat moet op 19 maart groots gevierd worden.

Opvoedondersteuning Afrikaanse gemeenschap

Hakim Muse woont 20 jaar in Nederland en ziet in de Somalische gemeenschap dat ouders het soms moeilijk vinden om hun kind op te voeden in de Nederlandse samenleving. Zijn plan behelst een aantal bijeenkomsten om ouders uit de Afrikaanse gemeenschap opvoedondersteuning te bieden

The Human Library Zaanstad 2017

Een bibliotheek waarin mensen de boeken zijn die je kunt lezen. Je kiest een ‘boek’, bijvoorbeeld een dakloze, of een jonge single moeder of een bekeerde moslim, gaat ermee aan tafel zitten en begint met ‘lezen’. Het ‘boek’ vertelt jouw zijn of haar verhaal en jij mag als lezer alles vragen. Initiatiefnemer Geke van der Kamp wil dit uit Denemarken afkomstige idee in het najaar uitvoeren in samenwerking met De Bieb.

Keti Koti

Op 1 juli 1863 werd de slavernij afgeschaft in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Sinds enkele decennia wordt deze afschaffing, Keti Koti (‘verbroken ketenen”), in Nederland gevierd en herdacht. In Zaanstad gebeurt dat nog niet terwijl bijna 5 procent van de Zaanse bevolking een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond heeft. Stichting Surbeza wil daar verandering in brengen en ook een Zaanse Keti Koti-herdenking organiseren.

Muziek op school

Joker Fieseler vindt dat ook leerlingen op de Kernschool moeten kennismaken met muziek. Een aantal jaren geleden is Fluxus begonnen met een project Muziek maakt school waarbij een vakleerkracht wekelijks een half uur in een groep om kinderen in aanraking te brengen met het luisteren naar en maken van muziek. Met deze donatie wil zij dit ook mogelijk maken voor de Kernschool.

Viering Vrouwendag

De vrouwen commissie van de Anadolu Moskee in Krommenie wil op 11 maart Vrouwendag vieren met een bijzonder festijn voor uit de buurt. Dat gebeurt met lekkernijen uit de hele wereld, bingo en muziek. De viering is in buurthuis De Pelikaan. Iedereen is welkom.

G-Team ZCFC

Het G-team van ZCFC is een (volwassen) voetbalteam dat mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking bij elkaar brengt om samen te sporten. De sportieve en sociale activiteiten van het G-team spelen een grote rol in het welzijn van de spelers en hebben een belangrijke sociale functie. Het geld is onder meer bestemd voor het ouder/kind-toernooi dat in 2017 wordt gehouden.

Hartjesdag naar de Zaanstreek

Op de Amsterdamse zeedijk is het inmiddels (weer) een begrip: Hartjesdag. Lange tafels waaraan buurtbewoners met elkaar lunchen, zang- en muziekgroepen en een parade van verklede mannen en vrouwen die beoordeeld worden door een jury: mannen verkleed als vrouw, vrouwen verkleed als man. Jerry Kahn en Guda Mulderij dromen ervan om Hartjesdag naar de Dam in Zaandam te halen.

Buurtontbijt Kogerveld

De Turkse vereniging DIDF-Zaanstad wil kennismaken met de buurt, buurtbewoners kennis laten maken met elkaar en verschillende culturen samenbrengen. Daarom wordt een gezellig en uitgebreid buurtontbijt georganiseerd in Kogerveld.

Geschiedenisproject Zaaneiland

De Stichting Kunsteiland in de Voorzaan organiseert ook in 2017 weer het Kunsteiland, waarbij mensen kust kunnen bewonderen in de huizen van bewoners. Maar daarnaast is er dit jaar een programma waar de geschiedenis van het Zaaneiland centraal staat. Door wijkbewoners, en vooral jongeren, in contact te brengen met geschiedenis en de verhalen van vroeger wordt de verbondenheid met de buurt vergroot.