ZAANDAM - In Zaanstad is, net als in de rest van Nederland, vanwege de Coronacrisis een Noodverordening van kracht. De gemeente en de politie hebben geconstateerd dat de Noordverordening stelselmatig wordt overtreden door een groep mensen die zich regelmatig ophoudt binnen het Burgemeester in 't Veldpark in Zaandam. De waarschuwingen en handhaving doormiddel van boetes helpen niet voldoende om deze mensen voldoende afstand te laten houden tot elkaar. Om het toezicht in het park te verbeteren en zoveel mogelijk overtredingen van de noodverordening te voorkomen, wordt vanaf 3 april cameratoezicht geplaatst. Het gaat om een periode van vier weken, van 3 april 2020 tot en met 1 mei 2020.

De camera ziet meer dan het blote oog. Met deze informatie kunnen de politie, handhaving en andere hulpdiensten op straat gerichter optreden. Daarnaast heeft cameratoezicht een preventieve werking. Door het maken van herkenbare beelden, waarmee de pakkans wordt vergroot, kan voor potentiële overtreders een overweging zijn om de openbare orde niet te verstoren en geen overtredingen en/of strafbare feiten te begaan.

Groep mensen in het park
Sinds jaren is een groep mensen in Burgemeester 't Veldpark aanwezig, die voor toenemende overlast zorgt. Ze stookten vuurtjes, maakten troep, vernielden bosjes, maakten lawaai, sommigen gebruiken drugs en/of alcohol en dealen drugs. Ook kwamen er mensen van buitenaf op af. Een aantal omwonenden heeft geklaagd over overlast. Anderen zijn begaan met de situatie van deze mensen en vinden dat zij vooral hulp nodig hebben. Er is gewerkt aan een plan om de rust en leefbaarheid in het park terug te brengen en een plek voor de groep te zoeken, waar ze kunnen samenkomen en geen overlast geven.

Noodverordening Corona
De ontwikkelingen rondom Corona hebben alles in een stroomversnelling gebracht. Vorige week werd de noodverordening van kracht en hebben politie en gemeente hier, na eerder meerdere keren gewaarschuwd te hebben, meteen op gehandhaafd in Burgemeester 't Veldpark. Er zijn onder andere boetes uitgedeeld voor het niet houden van 1,5 meter afstand van elkaar. Ook zijn de tenten en andere rommel verwijderd. Politie en BOA's zijn regelmatig aanwezig en blijven toezien op de naleving van de maatregelen.Wegens de maatregelen rond het Coronavirus organiseert de gemeente nu geen bijeenkomsten. Daarom heeft de gemeente de geplande bewonersavond over de aanpak van Burgemeester 't Veldpark moeten annuleren.


Wettelijke basis
Het cameratoezicht wordt geplaatst op basis van artikel 2:77 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin staat dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet bevoegd is te besluiten om camera's te plaatsen in het belang van de handhaving van de openbare orde. Cameratoezicht op grond van 151c heeft een signalerende functie, waarna overgegaan kan worden tot feitelijke handhaving.