KOOG AAN DE ZAAN - Het college van B&W heeft het ontwerpbestemmingsplan voor Centrumplan Westerkoog vastgesteld. Met het Centrumplan Westerkoog krijgt het hart van Westerkoog (Koog aan de Zaan) een nieuwe impuls. In het plan zijn sociale- en middel-huurappartementen en vrije sector (koop)appartementen opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vanaf 1 maart 2023 voor een periode van 6 weken ter visie gelegd. Inwoners van Westerkoog ontvangen nog een uitnodiging voor het inloopmoment op 22 maart 2023. Zij kunnen dan vragen stellen en krijgen een toelichting op de plannen. Wethouder Wessel Breunesse: 'Dit ontwerpbestemmingsplan is een mooie stap voor een groenere en fijnere plek voor onze inwoners.' Het uiteindelijke bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Westerkoog deelplan 3
Binnen het Centrumplan Westerkoog gaat SENS real estate appartementen bouwen met voorzieningen in de plint (deelplan 1). Zij doen dat op de plek van de voormalige sporthal de Sprong die in 2016 is afgebrand. Woningbouwcorporatie Parteon gaat het bestaande buurtcentrum 'de Vuister' slopen. Op deze plek komt een nieuw buurtcentrum met daarboven appartementen (deelplan 3). De gemeente Zaanstad gaat het openbaar gebied opnieuw inrichten. Voor het openbare gebied is een inrichtingsplan gemaakt, waarin veel aandacht besteed is aan van voldoende parkeerplekken, groene en duurzame oplossingen en klimaatadaptatie. In de afgelopen jaren zijn verschillende participatie- en informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarvan de input is verwerkt in de verdere uitwerking van beide deelplannen.

Twee ontwerpbestemmingsplannen

De herontwikkeling van het "Centrum Westerkoog" is onderverdeeld in twee deelplannen. In deelplan 1, op de locatie van de voormalige sporthal 'de Sprong' zijn in totaal 77 woningen opgenomen, waarvan 20 sociale huurappartementen en 57 vrije sector (koop)appartementen Deelplan 3 betreft een appartementengebouw met op de begane grond een wijkcentrum, op de locatie van het huidige buurtcentrum De Vuister. Op de verdiepingen daarboven komen 40 appartementen, waarvan 20 sociale huurappartementen en 20 middel dure huurappartementen.

Westerkoog 2Voor deelplan 1 wordt de procedure voor het bestemmingsplan gecombineerd met de procedure voor de omgevingsvergunning. Dit betekent dat gelijktijdig met de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Centrum Westerkoog deelplan 1, ook de ontwerp omgevingsvergunning ter visie wordt gelegd. Dit betekent dat nu al wordt vastgelegd hoe het gebouw er in de eindsituatie uit komt te zien. Bij deelplan 3 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd zodra het bestemmingsplan is vastgesteld. Als beide bestemmingsplannen zijn goedgekeurd door de gemeenteraad èn de omgevingsvergunningen zijn verleend, kan worden gestart met de bouw.

Groen

Op een deel van de nieuwe gebouwen komen groene daken. In de openbare ruimte worden nieuwe bomen geplant. De boomkruinbedekking neemt daardoor toe van dertig procent naar ruim veertig procent. Hierdoor komen er meer koele plekken in het gebied. Wethouder Breunesse: 'Bomen en ander groen zorgen voor een fijne èn koelere leefomgeving. Ik ben blij dat bij de ontwikkelingen in Westerkoog fijne woningen èn groen hand in hand gaan.' In een eerder ontwerp waren 10 semi-bungalows bedacht op de groenstrook aan de westkant van de Westerkoogweg. Deze bungalows (deelplan 2) komen te vervallen: deze plek wordt ingericht als ecologische verbindingszone en draagt zo bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Westerkoog 3

Parkeren

Er komen 55 privéparkeerplaatsen voor bewoners in het deelplan van SENS real estate en 164 parkeerplekken in de openbare ruimte. Daarmee wordt voldaan aan de geldende parkeernormen. Voor een deel van de parkeerplaatsen worden grasbetonklinkers gebruikt, daar kunnen planten tussen groeien en het water kan er goed in weglopen.

Ruimte voor voorzieningen

Naast de woningen en het nieuwe buurtcentrum wordt in het bestemmingsplan ruimte vrijgemaakt voor een sportschool en voor de huisvesting van het sociale wijkteam. Deze zijn nu nog ondergebracht in de Vuister en zullen in de nieuwe plannen ondergebracht worden in de nieuwbouw van SENS real estate (deelplan 1).

Duurzaam, circulair en innovatief

De nieuwbouw wordt gasloos: alle woningen krijgen een eigen warmtepomp en er komen zonnepanelen op verschillende daken. De bouwtijd wordt beperkt door zoveel mogelijk elementen in de fabriek te produceren. De omgeving wordt daardoor zo min mogelijk belast. Ook worden er milieubewuste en circulaire materialen gebruikt.