ZAANDAM - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) overweegt het azc in het pand Saendenborch aan de Stationsstraat in Zaandam niet te realiseren. Dat heeft het COA vanavond laten weten aan de gemeenteraad van Zaanstad, nadat eerder deze week het college van B&W was geïnformeerd.

Zaanstad besloot vorig jaar juli om mee te werken aan het plan van het COA om in Saendenborch een azc te realiseren voor maximaal 450 bewoners voor een periode van maximaal tien jaar. De overweging om dit mogelijk niet door te laten gaan, heeft volgens het COA te maken met het feit dat de instroom van vluchtelingen de afgelopen maanden is afgenomen.

Eind 2016 heeft het COA al besloten om vanwege de fors lagere instroom van asielzoekers de opvangcapaciteit landelijk gespreid met 30% te verminderen. De lage instroom van asielzoekers heeft zich ook voortgezet in de eerste maanden van 2017. Daarnaast is de uitstroom van asielzoekers hoog omdat procedures sneller gaan en vergunningshouders sneller doorstromen naar gemeentes. Daarom zijn er minder opvanglocaties nodig voor asielzoekers. De situatie ten aanzien van de asielinstroom blijft echter onzeker. Besluitvorming over het azc Saendenborch vindt in de loop van april plaats, zo heeft het COA laten weten aan de gemeente.

Wethouder Rita Visscher: ‘Ondanks de dalende instroom heeft het COA ons tot nu toe steeds verzekerd dat het azc in Saendenborch doorgang zou vinden. Wij zijn dan ook verrast door de mededeling van het COA. Te meer daar het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in Zaanstad groot is en veel Zaankanters actief betrokken zijn bij de opvang. Ik doe een beroep op het COA om in april echt duidelijkheid te scheppen en met een helder besluit te komen.’

De gemeente is in december gestart met een buurttraject om omwonenden te betrekken bij de komst van het azc. Er zijn twee buurtbijeenkomsten georganiseerd. De hieruit voortgekomen themagroepen hadden inmiddels vervolgafspraken staan. Dit buurttraject wordt stilgelegd tot er meer duidelijkheid is over de besluitvorming van het COA.