ZAANSTAD - Coffeeshop Moonlight in Zaandam moet met ingang van morgen, dinsdag 26 september, zijn deuren sluiten op last van de burgemeester. In een kort geding dat was aangespannen door de coffeeshop heeft de rechtbank in Haarlem bepaald dat het besluit van de burgemeester op de juiste gronden is genomen. De sluiting is het gevolg van de intrekking van de horeca- en exploitatievergunning van de coffeeshop.

Zaanstad heeft begin dit jaar de vergunning van de eigenaar ingetrokken, onder meer vanwege het gebruiken van een valse vergunning voor de opening van een nieuwe coffeeshop (Green Heaven), overtreding van de APV door het niet aanwezig zijn van een leidinggevende in de zaak en ‘slecht levensgedrag’. Zo is er sprake van strafrechtelijke antecedenten, vermoedelijke betrokkenheid bij een ernstig openbare-orde incident en belastingfraude.

De burgemeester vindt het daarom niet langer verantwoord dat de eigenaar de exploitatie van de coffeeshop voortzet. Ter voorkoming van verdere verstoring van de openbare orde dan wel aantasting van het woon- en leefklimaat is hij daarom overgegaan tot het intrekken van de horeca- en exploitatievergunning.

De eigenaar heeft tegen dat besluit bezwaar gemaakt. De externe hoor- en adviescommissie heeft geoordeeld dat het besluit van de burgemeester zorgvuldig afgewogen en onderbouwd was. De burgemeester heeft op 28 augustus de intrekking van de vergunning in stand gelaten, met inachtneming van een sluitingstermijn van vier weken. Dat betekent dat Moonlight per 26 september moet sluiten.

De coffeeshop stapte daarop naar de rechtbank. Die heeft nu vastgesteld dat het besluit van burgemeester Vreeman op de juiste gronden genomen is en heeft het verzoek om een voorlopige voorziening van de coffeeshop afgewezen. Dat betekent dat die sluiting daadwerkelijk van kracht wordt.