ZAANSTAD - De gemeente mag Coffeeshop Moonlight voor een week sluiten ter herstel van de openbare orde. Dat heeft de rechter gisteren besloten. Tijdens een controle door de politie bleek de eigenaar – die de enige leidinggevende op de vergunning is - niet aanwezig te zijn in de coffeeshop toen die voor het publiek geopend was. Dit is verboden op grond van artikel 2:28 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dezelfde overtreding werd eerder dit jaar ook al geconstateerd. Coffeeshop Moonlight moet haar deuren sluiten van woensdag 9 augustus 12.00 tot en met woensdag 16 augustus 12.00.

De aanwezigheid van een leidinggevende is van groot belang voor de bewaking van de openbare orde en goede gang van zaken in een horecabedrijf, met name in een coffeeshop waarbij sprake is van een gedoogsituatie en een bijzondere vorm van exploitatie. Met de tijdelijke sluiting wil de gemeente verdere verstoring van de openbare orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat voorkomen. Gemeente Zaanstad hanteert een vaste gedragslijn waarbij tot tijdelijke sluiting of intrekken van de vergunning wordt besloten als de APV wordt overtreden doordat de leidinggevende niet aanwezig is tijdens openingsuren.

De eigenaar tekende bezwaar aan tegen de voorgenomen tijdelijke sluiting, de rechter stelde de gemeente gisteren in het gelijk en keurde de tijdelijke sluiting goed.