WORMERVEER - In de Zeeheldenbuurt in Wormerveer hebben de betrokken partijen een nieuwe fase bereikt op weg naar de grootscheepse vernieuwing van de wijk. Eerder al ondertekende het collectief bestaande uit woningcorporatie Parteon, de Bewonerscommissie (huurders), de Belangenvereniging (particuliere eigenaren) en de gemeente Zaanstad, de 'Verklaring Zeeheldenbuurt' om richting te geven aan de samenwerking. Nu zijn verdere afspraken uitgewerkt tussen Parteon en de gemeente en de particuliere eigenaren. Hiermee kunnen alle circa 550 bewoners worden geholpen om hun woning weer veilig en duurzamer te maken.


De vernieuwing van de Zeeheldenbuurt is een unieke situatie, met een complexe voorgeschiedenis. De afgelopen jaren kwamen ernstige gebreken aan het licht in de fundering. Bovendien blijkt in het hele gebied in meerdere en mindere mate de bodem verontreinigd. Alle 178 woningen moeten bloksgewijs worden aangepakt, omdat de woningen constructief aan elkaar verbonden zijn. Dit is een uitdagende opgave, met name omdat het hier gaat om 'gespikkeld bezit', wat betekent dat zowel de 125 huurwoningen in eigendom van Parteon als de 53 woningen van particuliere eigenaren naast elkaar in de woonblokken voorkomen.

Wethouder Songül Mutluer (Wonen en Bouwen): "Ik ben blij dat we met elkaar een doorbraak hebben bereikt. Het belang van de leefbaarheid in de wijk en de veiligheid en de toekomstbestendigheid van de woningen, staat voor alle partijen en de bewoners – huurders en particulieren - voorop. Daarom is het belangrijk dat we snel kunnen handelen en langdurige juridische procedures voorkomen. Het vernieuwen van de buurt draagt bovendien in grote mate bij aan de Zaanse opgave om funderingsproblemen aan te pakken en de bestaande woningvoorraad te verduurzamen."

Volle kracht vooruit met de vernieuwing
De particuliere eigenaren hebben onlangs een overeenkomst van Parteon ontvangen, waarmee ze kunnen kiezen voor renovatie met funderingsherstel of voor totale sloop/nieuwbouw. De gemeente en Parteon nemen samen 80% van de herstelkosten voor hun rekening, tot maximaal € 60.000 per woning. De totale bijdrage van de gemeente bedraagt 1 miljoen euro en wordt deels gedekt door het Rijk (€ 300.000,-), omdat het als pilot is aangemeld. De rest komt uit de reserve van het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (€ 200.000,-) en uit het in 2017 door de raad verstrekte Investeringsfondskrediet voor funderingsherstel (€ 500.000,-). Parteon is eigenaar van de 125 huurwoningen en zorgt voor het herstel en de renovatie van deze woningen

Tot december 2020 worden de plannen verder uitgewerkt, met een beschrijving van de wijze en fasering van de vernieuwing. Daarna zal met de eerste huizenblokken kunnen worden gestart. Gedurende de werkzaamheden zal de gemeente zich flexibel opstellen als het gaat om handhaving van de termijn om de fundering te herstellen. Mocht handhaving voor de veiligheid toch noodzakelijk zijn zal de gemeente zo veel mogelijk proberen aan te sluiten bij het tempo en de volgorde waarin de bloksgewijze werkzaamheden worden uitgevoerd, zodat dit niet onnodig de uitvoering vertraagt. Voor alle partijen staat een voorspoedige en veilige woonsituatie voorop.