ZAANDAM - Het college van B & W stelt de gemeenteraad voor om de invoering van de Verordering Vermakelijkheidsretributie (VMR) uit te stellen tot uiterlijk tot 1 februari 2020. Hieraan stelt zij opnieuw strenge voorwaarden. Het college heeft vertrouwen in de constructieve samenwerking tussen vier grote erfgoed- en culturele partijen op de Zaanse Schans die goede vorderingen maken in het ontwikkelen van een gezamenlijke toegangskaart voor bezoekers. Deze kaart maakt het mogelijk dat toeristen en dagjesmensen vanaf februari meebetalen aan de kosten die de gemeente maakt voor de Zaanse Schans.

Wethouders Krieger (Financiën) en Baerveldt (Toerisme): "Het college heeft waardering voor de constructieve samenwerking tussen deze vier grote partijen. Er zijn goede vorderingen gemaakt. Dit geeft ons het vertrouwen dat de toegangskaart op 1 februari wordt ingevoerd. We hopen dat de komende maanden meer partijen op de Zaanse Schans zich aansluiten zodat dit alternatieve model kan rekenen op een nóg bredere steun, ook vanuit de ondernemers. Dit gezamenlijke initiatief komt tegemoet aan de wens van de gemeenteraad die eerder haar voorkeur uitsprak voor de invoering van een duurzaam exploitatiemodel."

Constructieve gesprekken
Afgelopen juli tekenden Stichting de Zaanse Schans, De Zaansche Molen, het Zaans museum en het Uurwerk museum een intentieovereenkomst om een gezamenlijke toegangskaart te ontwikkelen voor bezoekers op de Schans. Dit systeem is geïnspireerd door de Duinkaart. De afgelopen weken is er vooruitgang geboekt. Er vinden constructieve gesprekken plaats over de samenwerking, in lijn met de getekende intentieovereenkomst. Mochten de partijen er niet uitkomen, dan voert de gemeente de VMR alsnog in, uiterlijk per 1 februari 2021.

Rustig op de Zaanse Schans
Door de coronacrisis is het rustig op de Zaanse Schans. De noodzaak om op korte termijn te investeren in veiligheid en leefbaarheid is hierdoor iets minder urgent geworden. Daarnaast zal invoering van de VMR per 1 oktober niet leiden tot de opbrengsten die eerder werden voorzien omdat er maar weinig toeristen zijn. Het college acht het daarom verstandiger om de vier partijen verder te laten werken aan de invoering van de gezamenlijke toegangskaart die op bredere steun kan rekenen.