ZAANDAM - Decennialang was het Hembrugterrein een onneembare vesting voor de Zaankanter waar wapens, patronen en munitie werden gemaakt. Hier ontstond een uitgestrekt bosgebied waarin munitie en explosieven getest en opgeslagen konden worden: het Hembrugbos. Er is, in samenspraak met Zaanse belanghebbenden, nu een toekomstbeeld geschreven voor het bos. Wethouder Wessel Breunesse: 'Dit bos is uniek voor Zaanstad en ecologisch waardevol. Een deel van het bos willen we openbaar toegankelijk maken voor bezoekers, om te kunnen genieten van de bijzondere natuur. Het monumentale plofbos willen we juist minder toegankelijk houden. De ecologische waarde willen we versterken. We willen het bos vergroten door bomen te planten en het bos te laten doorlopen door de woongebieden. Zo wordt het Hembrugterrein nog aantrekkelijker voor toekomstige bewoners, bezoekers en ondernemers.' De visie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en is de basis voor het nog op te stellen inrichtings- en beheerplan.

Wandelpaden
Het Hembrugbos was onderdeel van het militaire terrein en daarmee ontoegankelijk. Hierdoor heeft het bos jarenlang zijn gang kunnen gaan. Dit heeft er voor gezorgd dat het een ecologisch waardevol bos is geworden voor de Zaanstreek midden op het Hembrugterrein. Vanwege de verschillende karakters is het Hembrugbos opgesplitst in drie delen: het naoorlogse bos, het monumentale plofbos en het broekbos. Het Hembrugbos als geheel is nu ontoegankelijk. Met respect voor de natuurwaarden wordt het bos straks beperkt toegankelijk. Bijvoorbeeld door wandelpaden te maken. De hekken om het bos worden verwijderd, in plaats daarvan zullen waar nodig natuurlijkere barrières als sloten en/of dichte onderbegroeiing worden toegevoegd. Het Hembrugbos bevat vele historische elementen zoals bovengronds leidingwerk, bliksemafleiders en aardenwallen, deze willen we zoveel mogelijk in stand houden om de sfeer te behouden.

Bewoners en ondernemers
Rondom het Hembrugbos worden de komende jaren circa 1.000 woningen gebouwd waar naar verwachting ongeveer 2.200 mensen gaan wonen. Ook komen er nieuwe ondernemers. Voor deze (toekomstige) bewoners en bedrijven is het Hembrugbos straks een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Tegelijkertijd ontleent het Hembrugbos zijn specifieke en mysterieuze karakter aan het feit dat delen juist ontoegankelijk zijn. Dit vraagt om een gebalanceerde uitwerking van toegankelijkheid gecombineerd met bescherming en ontwikkeling van de natuur.