ZAANDAM - Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de al eerder toegezegde subsidies aan Zaans Toneel Theatermijn (ZTT) los te koppelen van de voorgenomen verhuizing naar broedplaats De Hellema. Deze combinatie blijkt niet haalbaar te zijn. Theatermijn verhuist daarom naar een andere locatie in de Kogerveldwijk, de Cornelis van Uitgeeststraat 2. Omdat de activiteiten van het toneelhuis op deze plek passen binnen de Cultuurvisie, stelt het college voor om de al toegezegde subsidie alsnog te verlenen. Theatermijn kan dan aan de slag met de afgesproken verbreding van haar takenpakket.

Wethouder Cultuur Annette Baerveldt: "Uiteraard vindt het college het jammer dat beide partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen. De verhuizing naar De Hellema is echter geen doel op zich. Het doel is uitbreiding van de activiteiten van Theatermijn die bijdragen aan de doelstellingen die de gemeenteraad heeft vastgelegd in de Cultuurvisie. Theatermijn heeft een andere locatie gevonden in de Kogerveldwijk waar zij kan uitbreiden en haar maatschappelijke taken in de wijk kan oppakken."

Uitbreiding takenpakket Theatermijn
In de cultuurbegroting van 2020 is het benodigde budget al gereserveerd voor Theatermijn. Het gaat om een eenmalige investeringsbijdrage van € 300.000 voor de verbouwing en inrichting van het nieuwe onderkomen. Daarnaast is afgesproken om de jaarlijkse subsidie aan ZTT te verhogen met € 100.000 tot een totaal van € 142.000 per jaar voor uitbreiding van haar takenpakket.

Buurtgebonden podium met laagdrempelig cultuuraanbod
De instelling krijgt in het pand aan de Cornelis van Uitgeeststraat 2 in Zaandam de beschikking over twee studio's, een theaterzaal voor circa 80 personen en een foyer annex kantoorruimte. De Kogerveldwijk krijgt hiermee een buurtgebonden podium met een laagdrempelig cultuuraanbod. Theatermijn heeft een jeugdtheaterschool, organiseert onderwijsprojecten en biedt ondersteuning aan het amateurtheater. Daarnaast zal de organisatie activiteiten organiseren die de buurtbewoners op een toegankelijke manier in contact brengen met cultuur. Binnenkort bespreekt de gemeenteraad het raadsvoorstel over Theatermijn.

De Hellema heeft de gemeente geïnformeerd dat zij bezig is met het uitwerken van een plan voor de zaal in de broedplaats. Het college is hierover in gesprek met de broedplaats.