ZAANSTAD - Zaanstad groeit en de economische vooruitgang zet door. Dankzij de aantrekkende economie in ons land durven bedrijven weer te investeren, neemt de werkloosheid af en stijgt het inkomen weer. Die conclusie trekt het college van burgemeester en wethouders in de kadernota, die donderdag 20 april aan de gemeenteraad is gepresenteerd.

In de kadernota staat op hoofdlijnen wat de koers van de gemeente de komende jaren is en hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Daarmee wordt bepaald wat er in elk geval in de begroting van de gemeente komt te staan om de doelen op korte en langere termijn te bereiken. De kadernota gaat dus over belangrijke keuzes en eventueel nieuw beleid. De kadernota wordt elk jaar vastgesteld door de gemeenteraad. De raad bespreekt de kadernota op 30 mei, 1 juni en 8 juni.

Niet iedereen profiteert

Het college constateert ook dat niet iedereen profiteert van de aantrekkende economie en dat niet iedereen kan meekomen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering neemt in Zaanstad bovengemiddeld toe en er zijn steeds meer mensen met schulden. Deze ontwikkelingen wil Zaanstad een halt toeroepen. Omdat werk de meest succesvolle weg uit armoede en eenzaamheid is, stelt het college de gemeenteraad voor extra maatregelen te nemen om mensen intensiever naar werk te kunnen begeleiden.

Kwaliteit toevoegen aan de stad

Het college beschrijft in de kadernota te kiezen voor investeringen die kwaliteit toevoegen aan de stad. Zo wordt geld uitgetrokken voor betere voorzieningen, zoals onderwijs, cultuur en sport, en een hogere kwaliteit van woningen en de openbare ruimte. Omdat er elk jaar duizend woningen bijkomen, moet er een balans komen met het groen in de stad en bijvoorbeeld parkeren.