ZAANDAM - Het college gaat akkoord met de bouw van een moskee op de locatie Madagaskar 17 in Zaandam. Wethouder Wessel Breunesse: ‘Het gaat hier om een complex besluit. Er is geen draagvlak bij de direct omwonenden van de moskee. Als college hebben wij de aanvraag getoetst aan het beleid van de gemeente. Daarbij is de conclusie dat de aanvraag past binnen dat beleid en in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Natuurlijk heeft dit besluit gevolgen voor de omgeving, maar ook daarbij hebben we de belangen afgewogen en geoordeeld dat die aanvaardbaar zijn.’ Het uiteindelijke besluit is aan de gemeenteraad: het college vraagt hen een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Verbetering ruimtelijke kwaliteit
De moskee wordt ruim twee keer zo groot als de huidige Essalam moskee die er sinds 1998 staat. Doordat de moskee meer naar achteren komt te liggen en er qua materialen en architectuur beter uit zal zien dan nu, verbetert de ruimtelijke kwaliteit. De twee te kappen bomen zijn geen waardevolle bomen en de aanvrager moet nieuwe bomen planten. De aanvrager heeft met de naastgelegen tafeltennisvereniging ZTTC afgesproken dat bezoekers van de moskee mogen parkeren op het parkeerterrein van de vereniging.

Lange geschiedenis
De aanvraag voor de bouw van de nieuwe moskee kent een lange geschiedenis. In 2013 werd het eerste conceptplan ingediend door de aanvragers. In 2018 besloot de gemeenteraad dat zij om een verklaring van geen bedenkingen moet worden gevraagd. In 2018 en 2019 vond een mediationtraject plaats met de aanvrager en omwonenden. Dit traject heeft geen overeenstemming opgeleverd over de nieuwbouw van de moskee. Wel heeft de aanvrager twee wijzigingen doorgegeven in zijn aanvraag. Het gaat om het gebruiken van ondoorzichtig glas op de ramen op de eerste verdieping aan de kant van de naastgelegen huizen. Ook wordt er een schutting geplaatst tussen het terrein van de moskee en de woningen