ZAANDAM - In 2021 staat Zaanstad stil bij het feit dat de wereldberoemde Franse kunstschilder Claude Monet 150 jaar geleden een periode in de Zaanstreek heeft gewerkt en het Zaanse landschap laat terugkomen in zijn werk. Het college heeft opdracht gegeven om een plan van aanpak te maken waarin dit thema en kleinschalige activiteiten nader worden uitgewerkt samen met Zaanse ondernemers en cultuurinstellingen. Het college maakt hierbij een koppeling met het themajaar ‘Ode aan het Nederlandse landschap’ van de NBTC in 2021.


Anderhalve meter samenleving
Wethouder Cultuur Annette Baerveldt: “Het college vindt het belangrijk dat het Monet-jubileum niet ongemerkt aan Zaanstad voorbij gaat. Er komen een aantal mooie, kleinschalige activiteiten georganiseerd door de Zaanse cultuurinstellingen en ondernemers bedoeld voor de inwoners in de Zaanstreek. Uiteraard passend bij de anderhalve meter samenleving. De instellingen kwamen met dit initiatief. Zij zien mogelijkheden om in 2021 op een veilige en kleinschalige wijze aandacht te besteden aan Monet. Deze ideeën laat het college uitwerken in een plan van aanpak.”

Geen stadsbreed programma vanwege corona
Begin mei besloot de Stichting de Zomer van Monet in overleg met de Programmaraad - bestaande uit het Zaans Museum, stichting Monet in Zaandam, stichting Marketing Zaanstreek en FluXus- om de voorbereidingen voor de stadsbrede programmering voor de Zomer van Monet 2021 te staken in verband met de onzekere situatie rondom corona.

Monet en het Nederlandse landschap
Tot het moment van stopzetting was er al het nodige voorwerk gedaan in de vorm van contacten leggen met Zaanse organisaties en ideeën verzamelen voor mogelijke activiteiten. Tijdens een afsluitend gesprek gaven instellingen aan mogelijkheden zien om op een bescheiden wijze aandacht te besteden aan Monet in Zaanstad. Bijvoorbeeld in de vorm van een tentoonstelling, een cultuur-educatieproject en wandel- en fietstochten. 2021 is door het NBTC (het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) uitgeroepen tot het themajaar ‘Ode aan het Nederlandse Landschap’. Omdat Monet tijdens zijn verblijf in de Zaanstreek 24 Zaanse landschappen schilderde, sluit dit goed aan op het themajaar en kan Zaanstad gebruik maken van de publiciteit en de communicatiekanalen van de NBTC.

Versterken associatie Zaanstad en Monet en Zaanstad
Het college stelt een budget van € 50.000 ter beschikking voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de associatie tussen Zaanstad en Monet op de lange termijn. Het plan van aanpak moet duidelijk maken welke activiteiten het meest geschikt zijn en hoe dit budget het beste besteed kan worden. Dit geld komt uit het budget dat de gemeenteraad eerder al vaststelde voor het stadsbrede programma.

Cultuursector zwaar getroffen door crisis
Het resterende budget dat vrijkomt wil het college besteden aan maatwerkoplossingen voor de Zaanse cultuurinstellingen die bij de basisinfrastructuur van Zaanstad horen. Zoals het college al eerder aangaf, ligt de prioriteit op het behouden van deze basisinfrastructuur nu de sector hevig getroffen is.