ZAANDAM - Het college zet in op een nieuw multifunctioneel buurthuis op een centrale plek in Poelenburg in de nieuwbouw van de Jaspersstraat. Dit Huis van de Wijk vervangt het verouderde buurthuis Poelenburcht. Daarnaast biedt het buurthuis ruimte aan een groot aantal organisaties, waaronder De Bieb, het Sociaal Wijkteam, Jeugdteam en Centrum Jong. Wethouder Buurthuizen Harrie van der Laan: “Huis van de Wijk is een belangrijke voorziening in Poelenburg-Peldersveld en draagt bij aan een leefbare buurt en versterkt de positie van inwoners op tal van terreinen zoals ontmoeten, meedoen en gezondheid. Het is een geweldige impuls voor de buurt.”

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om ruim € 9,8 miljoen vrij te maken om het Huis van de Wijk te realiseren. De dekking hiervan wordt voor deel gevonden in een kostprijsdekkende verhuur. Daarnaast komt het Rijk komt met een grote bijdrage van ruim € 3,6 miljoen euro in het kader van Pact Zaandam-Oost. De gemeentelijke investering bedraagt € 2,8 miljoen.

Nieuwbouwproject Jaspersstraat
Het Huis van de Wijk komt in het nog te bouwen nieuwbouwproject Jaspersstraat, op de plek waar nu nog de Spaghettiflat staat. De gemeente Zaanstad en woningcorporatie Rochdale werken hierbij nauw samen. In het nieuwe gebouw is plek voor maximaal 320 nieuwe woningen. Er komen sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koopwoningen. Ook is er ruimte voor bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk of fysiotherapie. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, energiezuinigheid en klimaatadaptatie. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor dit nieuwbouwproject vastgesteld.

Volgende stappen
Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan voor het Huis van de Wijk en de benodigde financiële bijdrage, dan is de volgende stap het uitschrijven van een aanbesteding voor de realisatie van het nieuwbouwcomplex, inclusief Huis van de Wijk. Naar verwachting wordt in de loop van dit jaar de bouwer/ontwikkelaar bekend. Als alles volgens planning verloopt, start in 2025 de sloop van de Spaghettiflat en de nieuwbouw van de Jaspersstraat.

Pact Zaandam-Oost
De plannen voor het Huis van de Wijk en de nieuwbouw aan de Jaspersstraat zijn onderdeel van Pact Zaandam-Oost. Het Pact is een afspraak tussen inwoners, scholen, bedrijven, sportclubs, politie, woningcorporaties, zorg- en welzijn, gemeente. In twintig jaar moeten de grote verschillen in veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en armoede tussen de wijken in Zaandam-Oost en de rest van Zaanstad tot het verleden behoren. Bij elkaar doen meer dan veertig organisaties mee. De landelijke overheid helpt ook mee, zoals nu met een financiële bijdrage aan het Huis van de Wijk. Voor meer informatie: www.pactzaandamoost.nl.