ZAANSTAD - De gemeente Zaanstad wil samen met woningcorporatie Parteon en buurtcentrum De Pelikaan een plan uitwerken voor een cultuurzaal op het Durghorstplantsoen in Krommenie, in combinatie met een buurtcentrum en woningbouw. De keuze voor deze locatie volgt uit een onderzoek dat de gemeente heeft laten doen naar locaties voor een maatschappelijke en culturele voorziening in Zaanstad Noord. Dit voorstel zal binnenkort besproken worden met de gemeenteraad.

De aanleiding voor het onderzoek is de behoefte aan een nieuwe ontmoetingsplek in de buurt, die culturele activiteiten, wonen en maatschappelijke diensten combineert voor een brede doelgroep. De zaal wordt voor meerdere doeleinden ingezet wat zorgt voor optimaal gebruik.

Cultuurvisie
Hiermee geven we uitvoering aan één van de doelen uit de Cultuurvisie die is vastgesteld door de gemeenteraad, namelijk het creëren van een voorziening in Zaanstad Noord waarin maatschappelijke en culturele activiteiten worden gecombineerd.

De cultuurzaal en het buurtcentrum worden met elkaar verbonden en maken gezamenlijk gebruik van de faciliteiten zoals de receptie en de bar. Het buurtcentrum kan voor haar programmering ook gebruik maken van de cultuurzaal. Het bestaande gebouw wordt gesloopt, voordat het in de nieuwe vorm kan worden opgebouwd.

Bijdrage aan de leefbaarheid van de hele buurt
Wethouder Cultuur Annette Baerveldt: "De beoogde cultuurzaal is een aanwinst, niet alleen voor Krommenie, maar voor heel Zaanstad Noord. De combinatie met het buurtcentrum en de nieuwe woningen is heel waardevol, want ook hier is veel behoefte aan. Het plan biedt zo extra ruimte voor ontmoeting en levert daarom een mooie bijdrage aan de leefbaarheid in de hele buurt. Daarnaast is dit een belangrijke eerste stap in het versterken van de culture basisinfrastructuur in Zaanstad."

Nieuwe huurappartementen
Pieter van der Werff, projectmanager bij Parteon: "Op de locatie gaan we nieuwe huurappartementen realiseren. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat de bestaande bebouwing niet langdurig leeg komt te staan. Daarom zal de brandweer de locatie in de tussentijd gebruiken voor brandweeroefeningen."

De omwonenden van het Durghorstplantsoen zijn door Parteon per brief geïnformeerd en worden op termijn uitgenodigd om de plannen te bespreken.

Cultuur in Zaanstad Noord
De cultuurzaal met podium is bedoeld voor uitvoeringen van allerlei verenigingen en scholen (toneel, muziek, dans). Ook andere partijen kunnen gebruik maken van de cultuurzaal, zoals Theatermijn, Groote Weiver en Fluxus.

Tijdens het onderzoek is besproken of De Groote Weiver ook zou kunnen verhuizen naar de Durghorst. Gezamenlijk is de conclusie getrokken dat dit niet haalbaar is. De gesprekken over de huisvesting van de Groote Weiver gaan door, maar zijn losgekoppeld van de ontwikkelingen aan het Durghorstplantsoen.

Buurthuis blijft open totdat de nieuwe locatie is ontwikkeld
Voorzitter Kees van den Berg van De Pelikaan: "Het terrein waar nu ons buurthuis is gevestigd, wordt herontwikkeld en het is al even bekend dat we moeten verhuizen. We zijn blij met deze stap vooruit en kijken uit naar de verdere samenwerking om te komen tot een mooie, nieuwe voorziening voor ontmoeting en cultuur. Tot die tijd blijven we open op onze huidige locatie."