ZAANDAM - Vandaag zijn twee subsidieregelingen ter ondersteuning van de Zaanse cultuursector opengesteld. Online kunnen aanvragers een beroep doen op steun voor de kleinere instellingen en de amateurverenigingen. Ook kan de sector vernieuwingssubsidie aanvragen om nieuwe concepten te ontwikkelen passend bij de anderhalve metersamenleving.

Wethouder Cultuur Annette Baerveldt: “Wij zetten ons in voor het behoud van de Zaanse cultuursector. Kleinere instellingen en amateurverenigingen zijn zeer waardevol vanwege hun verbindende rol in de Zaanse gemeenschap. Daarnaast willen we culturele ondernemers en makers helpen bij het opnieuw opstarten van activiteiten zodra de regering groen licht geeft. Corona heeft onze samenleving veranderd. Cultuurmakers moeten nieuwe concepten en verdienmodellen ontwikkelen die geschikt zijn voor het ‘nieuwe normaal’. Het is in het in het belang van de stad dat het culturele leven - zodra dat kan - weer snel op gang komt en toegankelijk blijft voor iedereen.”

Investeren in de toekomst
Cultuur speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Het geeft mensen perspectief, stimuleert de creativiteit en helpt ons als samenleving straks uit deze crisis te komen. Daarom is het juist nu van belang om te investeren in de toekomst van de sector. Daar is de stimuleringsregeling voor bedoeld. Om cultuurmakers de kans te geven te experimenteren met nieuwe concepten die passen in deze tijd. Om nieuwe doelgroepen te bereiken. En nieuwe samenwerkingsverbanden in de stad aan te gaan, bijvoorbeeld met maatschappelijke partners. Zodat zoveel mogelijk inwoners in Zaanstad kunnen profiteren van de positieve kracht van kunst en cultuur.

Regelingen open
Beide subsidieregelingen lopen van 18 mei tot 1 december 2021. Kleinere instellingen en amateurgezelschappen kunnen bij aantoonbare coronaschade maximaal € 4.000 aanvragen. Voor vernieuwende cultuurprojecten en activiteiten is maximaal € 20.000 per activiteit of initiatief beschikbaar.

Maatwerkpakket
Beide regelingen zijn onderdeel van een pakket aan steunmaatregelen om de Zaanse cultuursector te steunen. Naast deze regelingen gaat er noodsteun naar vijf instellingen die in zwaar weer zitten. Dit zijn Het Zaans Museum, het Zaantheater, de Fabriek, De Groote Weiver en Stichting Monet in Zaandam.