ZAANDAM - Gemeente Zaanstad heeft samen met de politie, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, Liander en de Douane in het kader van de aanpak van ondermijning een controle uitgevoerd op bedrijventerrein Schellingweg in Zaandam. Tijdens deze controle zijn 18 bedrijven gecontroleerd. Hierbij werd onder andere gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. In vier van de panden is illegale bewoning aangetroffen. In een pand is 69 kilo illegale tabak aangetroffen waarover geen accijnzen is betaald. De douane zal een boeterapport opmaken ten aanzien van de aangetroffen tabak.

Aanpak Bedrijventerreinen
Door het vaak gesloten karakter van bedrijventerreinen en de beperkte (sociale) controle kunnen bedrijventerreinen een aantrekkelijk gebied zijn voor criminele activiteiten. Dit heeft een negatieve invloed op de fysieke en sociale kwaliteit van het gebied en verstoort het ondernemersklimaat. Zaanstad voert samen met partners regelmatig controles uit in de gemeente. Met de controles wordt het gebruik van de panden in beeld gebracht. Zo kan indien nodig een einde worden gemaakt aan onveilige, ongewenste en niet vergunde situaties. Het doel is om toe te werken naar veilige bedrijventerreinen, met een integer en gezond ondernemersklimaat.

De inwoners en ondernemers zijn bij het signaleren en melden van ondermijnende criminaliteit onmisbaar. Zij zijn onze ogen en oren in het gebied. Verdachte situaties kunnen altijd gemeld worden bij de politie (0900-8844) of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).