ZAANDAM - Afgelopen dinsdag heeft de gemeente samen met politie, Douane, Belastingdienst, vreemdelingenpolitie en arbeidsinspectie drie bedrijfspanden gecontroleerd aan het Lijns Tewisz Roggeplein in Zaandam. Er waren meerdere signalen binnengekomen dat er bij drie winkels overtredingen plaatsvinden. Het ging dan om het dealen van verdovende middelen, exploiteren zonder vergunning, mogelijk schijnbeheer en zouden er structureel criminelen samen komen. Tijdens de controle werden enkele illegale sloffen sigaretten en medicatie gevonden. Hiervoor zal de Douane een boeterapport opstellen. Ook werden twee zaken geëxploiteerd zonder de benodigde vergunning.

Ondanks de beperkte opbrengst zien de partners de controle als nuttig en nodig. De strijd met ondermijnende criminaliteit is er één van lange adem waarbij zichtbare inzet zorgt voor verstoring van criminele netwerken. Dat is een van de belangrijkste doelstellingen. De controle vond plaats vanuit een zogenoemde “RIEC-casus”.

RIEC

Tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) richten zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidsinstanties. Daarnaast stimuleren en ondersteunen de RIEC's en het LIEC de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning.

Ondermijning

Georganiseerde misdaad en ondermijning, waarbij legale diensten of bedrijven worden ingezet voor criminele activiteiten, zijn een bedreiging voor de rechtsstaat, economie en samenleving. De verleiding van snel geld en status is groot. Daardoor verliezen mensen het belang van een opleiding en regulier werk uit het oog. Zaankanters die betrokken raken bij ondermijning lopen ook het risico slachtoffer te worden van overlast, dwang, dreiging en geweld. We werken samen met de bewoners, ondernemers en onze veiligheidspartners aan het signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermijnende criminaliteit.

Melden helpt

Voor de bestrijding van criminaliteit zijn meldingen van inwoners erg belangrijk. Melden kan bij de politie via 0800-8840 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.