ZAANDAM - Mensen die in het centrum van Zaandam zorgen voor overlast, kunnen sinds afgelopen woensdag 16 december, een verblijfsontzegging krijgen. Overlastgevers met een verblijfsontzegging mogen voor een korte periode niet in het aangewezen gebied komen. Het is een effectieve manier om straten veiliger te maken en het centrum leefbaarder voor ondernemers, inwoners en bezoekers.

In het centrum van Zaandam zorgen overlastgevers regelmatig voor hinder. Ze maken zich schuldig aan wildplassen, drugsdealen, uitgaansgeweld, samenscholing en overlast onder invloed van verdovende middelen. De burgemeester kan een gebiedsverbod opleggen maar dit is een zware maatregel. Om overlast tegen te gaan, is bestaand beleid aangepast waardoor het mogelijk is om een verblijfsontzegging op te leggen. Hiermee kan een overlastpleger voor kortere duur van een bepaalde plek geweerd worden.

Eerst een waarschuwing
De politie geeft bij een eerste overtreding een waarschuwing. Het gewenste effect is dat het in veel gevallen bij een waarschuwing blijft. Zo wordt meer overlast voorkomen zonder dat de rechten van inwoners worden ingeperkt. Als het echt nodig blijkt, kan overgegaan worden tot een verblijfsontzegging. Na waarschuwing kan de burgemeester bij een volgende overtreding een verblijfsontzegging opleggen voor de duur van 3, 6 of 12 weken. Bij herhaling van overtreding (recidive) binnen 12 maanden, kan direct een nieuwe verblijfsontzegging worden opgelegd. Het middel kan kortdurend ingezet worden en zo vaak als nodig. Het gaat niet alleen om snel optreden, de politie kijkt ook of de overlastgever hulp nodig heeft en als het nodig is waar we extra hulp kunnen bieden.

Invoering verblijfsontzegging

Op 16 december is het geactualiseerde beleid gepubliceerd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij voldoende ervaring in het centrum van Zaandam met de toepassing van dit beleid, wordt de verblijfsontzegging op meer plekken in Zaanstad ingevoerd. Zoals het Veldpark, op en rond het Kaaikhof in Assendelft of de Zuiddijk in Zaandam.