ZAANSTAD - Gemeente Zaanstad voert sinds 2011 het verkeersveiligheidsplan uit. Het belangrijkste doel was het omlaag brengen van het aantal verkeersgewonden. Het streven was het aantal met 25% te laten dalen in 2020 ten opzichte van het aantal slachtoffers in 2007. Deze daling is in 2018 al behaald met 27%. Dit resultaat in Zaanstad gaat in tegen een landelijke stijging van het aantal verkeersslachtoffers.


Wethouder Mobiliteit, Gerard Slegers: "Het is ontzettend goed nieuws dat het aantal verkeersgewonden is gedaald in onze gemeente. We zijn op de goede weg. Natuurlijk streven we ernaar om het aantal nog meer naar beneden te krijgen. En daarom blijven we ons ook de komende jaren inzetten om het aantal ongelukken nog verder te verminderen. Door onder andere in te zetten op verkeersveiligheidscampagnes en bij elke (veranderende) verkeerssituatie de veiligheid voorop te stellen."

Cijfers van ongevallen
De gemeente Zaanstad streeft ernaar om, net als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 0 verkeersslachtoffers in 2050 te hebben. In 2017 waren er in Zaanstad 979 ongevallen met 131 slachtoffers ten opzichte van 881 ongevallen en 107 slachtoffers in 2018. In 2018 overleden drie personen aan de gevolgen van een verkeersongeval in de gemeente Zaanstad.

In de meeste gevallen was de auto betrokken bij verkeersongevallen, gevolgd door de bromfiets en de bestelauto. De meeste gewonden zijn gevallen op de bromfiets. Tussen 2016 en 2018 in totaal 126 keer.

Resultaten Zaanpeiling
Jaarlijks wordt in de Zaanpeiling, het grootste inwonersonderzoek van Zaanstad, gevraagd wat inwoners vinden van de verkeersveiligheid in de buurt. De ambitie van Zaanstad is dat 45% van de inwoners (zeer) tevreden is. Het aandeel inwoners van Zaanstad die (zeer) tevreden zijn, is gestegen van 39% in 2015 naar 45% in 2018.

Trends en ontwikkelingen verkeersveiligheid
Opvallend is dat vooral jongeren en jongvolwassenen, in de leeftijd van 15 t/m 29 jaar, veel betrokken zijn bij ongevallen. Dit is vermoedelijk toe te schrijven aan hun ervaring in het verkeer.

Gebruik smartphone
Veel verkeersdeelnemers gebruiken hun smartphone onder het fietsen. Het gebruik ervan zorgt voor afleiding waardoor verkeersdeelnemers minder goed kunnen anticiperen op verkeerssituaties. Per 1 juli 2019 is het verboden om de smartphone te gebruiken tijdens het fietsen.

E-bike in het verkeer
Senioren zijn net als jongeren een risicogroep in het verkeer. Dit komt doordat senioren een langere reactietijd hebben en meer kan op letsel. Door de opkomst van de E-bike blijven senioren langer mobiel. Maar het gebruik van deze snellere fiets, in combinatie met een langere reactietijd, maakt hen kwetsbaar. De gemeente is gestart met een pilot voor het programma Doortrappen voor ouderen. Een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ambitie is om ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen want het gaat om een kwetsbare groep. In het najaar wordt gestart met dit programma. In de periode 2010-2018 is het aantal 65 plussers met 26% gestegen in Zaanstad (vergrijzing).

Maatregelen op het gebied van Infrastructuur, communicatie en handhaving
De gemeente zette de afgelopen jaren extra in op plekken waar in de afgelopen 3 jaar, 6 of meer letselongevallen plaatsvonden of 3 tot 5 letselongevallen in de afgelopen 3 jaar. Respectievelijk de zogenoemde blackspots en aandachtlocaties. Momenteel zijn er geen blackspots meer maar alleen aandachtlocaties. Enkele aandachtlocaties zijn: de Koningin Julianaweg, de N246 tussen de A8 en Westzaan en de Rosariumlaan, Saendelverlaan. De aandachtlocaties worden gemonitord en onderzocht of maatregelen de verkeersveiligheid kunnen verbeteren.

Voorlichting
De gemeente werkt samen met scholen, de Vervoerregio Amsterdam, Verkeer & Meer schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland aan verkeerseducatie. Zo waren er dit jaar allerlei campagnes zoals Fietsalert, snelheid, afleiding in het verkeer, de scholen zijn weer begonnen en Show Yourself.

Handhaving
Handhaven is van toegevoegde waarde bij het vergroten van de verkeersveiligheid. De gemeente werkt hierin samen met de politie en is deels afhankelijk. Met name als het gaat om verkeerscontroles. Er wordt gekeken of buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente meer bevoegdheden te geven. Hier worden gesprekken over gevoerd met het Openbaar Ministerie.