ZAANDAM - Op 20 maart is de jaarlijkse Dag van de Leerplicht. Tijdens deze 15e editie lanceert Zaanstad een filmpje en een flyer met animaties over de leerplicht. Doel van deze middelen is vooral om nieuwkomers en laaggeletterden in Zaanstad te informeren over de leerplicht.

We merken dat de regelgeving rond de leerplicht soms ingewikkeld is', zegt wethouder onderwijs Gerard Ram. 'Met deze nieuwe middelen proberen we de leerplicht en het werk van de leerplichtambtenaar eenvoudiger uit te leggen. Uiteindelijk gaat het erom dat we allemaal inzien hoe belangrijk het is dat onze kinderen naar school gaan. Op die manier werken aan de beste toekomstkansen voor onze kinderen'.

Extra aandacht voor de leerplicht
Tijdens de jaarlijkse Dag van de Leerplicht wordt de leerplicht extra onder de aandacht gebracht. Met het filmpje en de flyer die dit jaar zijn gemaakt geeft de gemeente organisaties waarmee we samenwerken handvatten om met name laaggeletterden en nieuwkomers beter te bereiken. Op de Dag van de Leerplicht zelf wordt het filmpje afgespeeld bij verschillende scholen. De flyer zal ook worden uitgedeeld.

Over de Leerplichtwet
Wanneer een kind 5 jaar oud wordt, moet hij of zij naar school. Dit moet tot de 18e verjaardag, tenzij er eerder een startkwalificatie behaald is. Dit is een diploma op havo of minimaal mbo 2 niveau. Het is verplicht om op tijd op school te komen. Het is belangrijk ruim van tevoren van huis te vertrekken en rekening te houden met onverwachtse situaties. Ook is het verplicht om tijdens alle lessen aanwezig te zijn. De school controleert dit. Bij te vaak te laat komen of afwezig zijn meldt school dit bij de leerplichtambtenaar. Die gaat dan in gesprek met de leerling en ouders.

In 1900 is de eerste Leerplichtwet aangenomen. De wet moet kinderen beschermen tegen kinderarbeid. Vroeger moesten kinderen in fabrieken of op het land werken. Daardoor konden ze niet naar school. De leerplicht was vooral naar ouders gericht. Als zij hun kinderen toch lieten werken en niet naar school lieten gaan, kregen ze een boete.