ZAANDAM - Het college en Kan Houtverduurzaming BV hebben op 2 juli een Anterieure Overeenkomst gesloten voor de bouw van 750 woningen in Hofwijk Noord (Kogerveldwijk). Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van dit bedrijventerrein tot een mooie en levendige woon-werkwijk. Voor de start van de bouw zal de gemeente de grond saneren.

Wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger: "Een grote stap vooruit in de ontwikkeling van een prachtwijk waar inwoners in de toekomst met plezier zullen werken en wonen. Deze locatie is hartstikke complex qua gebiedsontwikkeling en kent een lange geschiedenis. Dat Zaanstad nu deze stap kan zetten, is met recht een mijlpaal. De komende jaren wordt op deze historische plek een nieuwe woon-werkbuurt ontwikkeld met 750 woningen voor mensen met verschillende inkomens, groen in de openbare ruimte op een toplocatie dichtbij de Zaan. De Zaan wordt toegankelijker en zichtbaarder en verandert in een gebied met veel toegevoegde waarde voor de hele Kogerveldwijk."

Bestemmingsplan
In de Anterieure Overeenkomst staan afspraken tussen de ontwikkelaar en de gemeente over de uitvoering van het project. Denk aan de ruimtelijke kaders, de inrichting van de openbare ruimte, de verdeling van de kosten en samenwerkingsafspraken. Deze afspraken zijn een uitwerking van de uitgangspunten die de gemeenteraad eind 2019 vaststelde voor dit nieuwbouwproject. Hierna start het opstellen van het bestemmingsplan. De ontwikkelaar zal op basis van het nieuwe bestemmingsplan een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw. De nieuwe wijk komt op en rond het Kan Palen terrein.

Naar verwachting start de bouw over twee jaar
De gemeente neemt met behulp van financiering van het Rijk, de provincie Noord-Holland en de ontwikkelaar de sanering van de grond op zich. Een investering van € 7,1 miljoen waarvan een aanzienlijk deel wordt betaald door het Rijk. Als alles volgens plan verloopt, start de sanering medio 2021. Dit duurt ongeveer één jaar. De bouw van de eerste woningen staat naar verwachting medio 2022 op de kalender.

Vervuilde grond
De transformatie van dit gedateerde en vervuilde bedrijventerrein staat al jaren hoog op de verlanglijst van Zaanstad én van de bewoners van Hofwijk Noord. De realisatie van de nieuwbouwwijk is geen sinecure. In 1860 kwam de locatie in bezit van de firma Kan Palen die er ter plekke houten palen impregneerde. Dit leidde tot ernstige bodemverontreiniging. Begin jaren ’90 verliet de firma het terrein. Om te kunnen bouwen moet de grond eerst gesaneerd worden.


MAAK.Zaanstad
Zaanstad heeft de ambitie om de komende jaren 15.000-20.000 nieuwe woningen te realiseren in de bestaande wijken (verdichting) omdat Zaanstad doorgroeit naar 200.000 inwoners in 2040. Dit gebeurt onder andere door de transformatie van (voormalige) bedrijventerreinen naar wijken waar inwoners prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Het programma MAAK.Zaanstad richt zich op deze grootschalige gebiedsontwikkeling tot 2040.