ZAANDAM - Zaanstad groeit. We willen prettig, gezond en veilig blijven wonen, werken en recreëren. Hoe maken we ruimte voor de grootste uitdagingen en kansen? De ‘Omgevingsvisie Zaanstad 2040 en verder’ gaat helpen. De visie biedt handvatten om keuzes te maken voor de inrichting van onze fysieke leefomgeving. Deze week legt Zaanstad het concept ontwerp van de visie aan de gemeenteraad voor, later deze maand geeft de raad haar zienswijze.

Wethouder René Tuijn: “De wereld verandert en Zaanstad groeit. Daar spelen we als gemeente op in. Onze grootste uitdagingen staan niet los van elkaar; die pakken we in samenhang en samen met de stad op. Denk aan het woningtekort, klimaatverandering, de stijgende vraag naar energie, kansenongelijkheid en bereikbaarheid. Dat hangt allemaal met elkaar samen. De toekomst maken we samen en dat doen we op zijn Zaans. Met speciale aandacht voor de Zaan, ons cultuur-historische erfgoed, het Noordzeekanaalgebied en de typisch Zaanse menging van wonen en werken. Met aandacht voor het stedelijk karakter van Zaandam én het eigen dorpse karakter van de diverse dorpen. En niet te vergeten het potentieel van onze strategische positie in de regio én onze vele, jonge, ambachtelijk opgeleide werknemers.”

De Omgevingsvisie maken we samen, in fases


Zaanstad heeft maar liefst zes strategische opgaven: duurzaamheid, economie, gezondheid, veiligheid, kansengelijkheid en verstedelijking. De samenleving, partners, het bestuur en de gemeenteraad hebben op meerdere momenten gereageerd op de gekozen richting en de hoofdlijnen van de visie in wording.

Zo trokken medewerkers van de gemeente Zaanstad in, naar o.a. informatieavonden, scholen, bijeenkomsten voor ondernemers en met een ijscokar langs winkelcentra.

De hoofdlijnen worden breed gedragen. Er is enthousiasme en er zijn verbeterpunten geformuleerd. Als de gemeenteraad op 29 juni een positieve zienswijze geeft op het concept ontwerp van de Omgevingsvisie, komt er na de zomervakantie voor alle inwoners en betrokkenen nog een keer de mogelijkheid om te reageren.

Meer informatie staat op: https://omgevingswet.zaanstad.nl/omgevingsvisie