ZAANDAM - Praten met je kind doe je al vanaf zijn/haar geboorte. Met lichaamstaal, oogcontact, geluidjes, lachen en huilen gaat uw baby, onbewust, de interactie aan met u. U reageert met lichaamstaal, oogcontact, praten en lachen naar uw baby. Zo ontstaat de communicatie tussen u en uw kind en wordt de taalontwikkeling gestimuleerd.

Bij de meeste kinderen verloopt de taalontwikkeling vanzelf. Bij andere kinderen verloopt de ontwikkeling langzamer of anders dan bij leeftijdgenootjes. Verschillende oorzaken kunnen daarbij een rol spelen. Denk aan gehoor, gezichtsvermogen, motoriek, niveau van intelligentie, vermogen tot taalverwerving (hoe makkelijk neemt uw kind de taal op) en omgevingsfactoren.

Vertraging in de taalontwikkeling moet zo snel mogelijk worden gesignaleerd. Taal is namelijk van groot belang bij het ontwikkelen van de cognitieve (verstandelijke) en sociaal-emotionele ontwikkeling. Problemen en/of vertraging kunnen leiden tot leerproblemen, leesproblemen, gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen.

Wanneer de taalontwikkeling anders verloopt of onvoldoende tot ontwikkeling komt is het gedrag per kind verschillend.

Signalen van kinderen met problemen in de taalontwikkeling kunnen zijn:

  • De baby komt niet tot geluidjes maken, brabbelt weinig en is opvallend stil.

  • Het kind heeft moeite om woordjes te spreken, het zoekt naar woorden in zijn mond.

  • De woorden/zinnen blijven achter ten opzichte van leeftijdgenootjes

  • Het kind kan druk worden in gedrag

  • Het kind kan heel stil zijn

  • Het kind lijkt in eigen wereld te zitten

  • Het kind kan boos worden als hij niet begrepen wordt.

De overeenkomst tussen de kinderen is vaak dat de communicatie met de omgeving stroef verloopt hetgeen gevolgen heeft voor het welbevinden van kind en zijn omgeving.

Indien u vragen rondom de taalontwikkeling heeft van uw kind kunt u contact opnemen met een consultatiebureau of een logopedist bij u in de buurt.

Communiceren is alles, daarom logopedie