ZAANDAM - Aan de oostkant van Poelenburg komt een nieuwe woonwijk: De Vrije Watering. In de wijk komen 64 (zelfbouw)woningen en 35 sociale huurappartementen voor ouderen. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het ontwerpbestemmingsplan dat deze wijk mogelijk maakt. Wethouder Wessel Breunesse: 'De nieuwe wijk wordt heel groen, met voldoende ruimte voor water door wadi's en sloten die de wijk aan drie kanten omringen.' Op dinsdag 1 november vindt er een inloopbijeenkomst plaats om de plannen verder toe te lichten aan omwonenden en geïnteresseerden. Zij ontvangen een aparte uitnodiging met meer informatie. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 oktober zes weken ter inzage.

Groen & water
De Vrije Watering wordt een kleinschalig buurtje, verbonden met de rest van de wijk. De huizen komen om groene binnenhofjes heen. Langs de oever van de Watering komt een openbare wandelroute. Het water wordt op een aantal plekken tot aan de straat Poelenburg doorgetrokken zodat het landschap dichterbij komt. In de oeverzone komt een speelplek voor jonge kinderen, direct bij de woningen. Er komen nieuwe bruggen die de oever verder verbinden via de Sultan Ahmet moskee tot aan de buurttuin en het Krajicek Playground.

Zelfbouw & senioren
Het appartementencomplex aan de noordzijde is bestemd voor senioren. Zo kunnen oudere bewoners in de wijk blijven wonen en komt hun woning vrij voor andere woningzoekenden. De eengezinswoningen worden gerealiseerd in zelfbouw; particulier opdrachtgeverschap en mede-opdrachtgeverschap. De manier van verkoop en selectie van kopers wordt op dit moment uitgewerkt.

Diverser woningaanbod
Het plan De Vrije Watering levert en belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het Pact Poelenburg Peldersveld. Een van de ambities van het Pact is om de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren en een meer divers woningaanbod te realiseren.